Hotărârea nr. 325/2013

Hotărârea.nr. 325 – privind alocarea sumei de 70.000 lei, comunei Jibert


Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.325 din data de 20.06.2013

- privind alocarea sumei de 70.000 lei, comunei Jibert

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 20.06.2013

Având în vedere propunerea formulată de domnul consilier județean Kovacs Attila, în plenul Consiliului Județean privind alocarea sumei de 70.000 lei, comunei Jibert, pentru efectuarea unor lucrări de reparații la Căminul cultural din satul Grânari, comuna Jibert;;

în conformitate cu dispozițiile art. 91 alin. 1 lit.b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se alocă comunei Jibert suma de 70.000 lei, în limita fondurilor disponibile, pentru efectuare unor lucrări de reparații la Căminul cultural din satul Grânari. comuna Jibert.

Art.2. - Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta dispoziție.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu