Hotărârea nr. 322/2013

Hotărârea.nr. 322 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Asociaţia „Parteneriat Cooperare şi Progres” Făgăraş pentru iniţierea demersurilor necesare înfrăţirii Judeţului Braşov cu regiuni similare din punct de vedere economic şi industrial din Franţa, în vederea atragerii de investitori străini


tOnsiliuI Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.322

din data de 20.06.2013

privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Asociația „Parteneriat Cooperare și Progres” Făgăraș pentru inițierea demersurilor necesare înfrățirii Județului Brașov cu regiuni similare din punct de vedere economic și industrial din Franța, în vederea atragerii de investitori străini

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 iunie 2013;

Văzând propunerea domnului Pascu Mihai Lucian, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Asociația „Parteneriat Cooperare și Progres” Făgăraș pentru inițierea demersurilor necesare înfrățirii Județului Brașov cu regiuni similare din punct de vedere economic și industrial din Franța, în vederea atragerii de investitori străini;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”c” și lit.”d”, alin.(5) lit.”a”, pct. 1, precum și alin.(6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 94, alin. (4), art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Asociația „Parteneriat Cooperare și Progres” Făgăraș pentru inițierea demersurilor necesare înfrățirii Județului Brașov cu regiuni similare din punct de vedere economic și industrial din Franța, în vederea atragerii de investitori străini.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


1 ex. INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI BRAȘOV

1 ex. Cabinet Președinte

1 ex. DCIE

1 ex. D-nul PASCU MIHAI LUCIAN

1 ex. Colecție