Hotărârea nr. 321/2013

Hotărârea.nr. 321 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Transilvană Braşov Nord şi finnţarea cu suma de 145.000 lei, pentru organizarea evenimentului „Târgul naţional al crescătorilor de animale – Rupea 02.04.08.2013

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 321

din data de 20.06.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Transilvană Brașov Nord și finanțarea cu suma de 145.000 lei, pentru organizarea evenimentului ”Târgul național al crescătorilor de animale - Rupea 02.04.08.2013”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2013;

Analizând propunerea domnului consilier județean Paul Enache prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Transilvană Brașov Nord și finanțarea cu suma de 145.000 lei, pentru organizarea evenimentului "Târgul național al crescătorilor de animale - Rupea 02.04.08.2013”;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 102/2013 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „e" și alin. (6), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Transilvană Brașov Nord și finanțarea cu suma de 145.000 lei, din bugetul local al județului Brașov pe anul 2013- Cap. 67.02.”Cultură recreere și religie”, pentru organizarea evenimentului "Târgul național al crescătorilor de animale - Rupea 02.04.08.2013”

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.


Red. AM

Se difuzează la:

1 ex.-Cabinet Președinte

1 ex.-DCIE

1 ex.- Asociația Transilvană Brașov Nord

1 ex.- Direcția Economică

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție