Hotărârea nr. 320/2013

Hotărârea.nr. 320 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul Olimpic Braşov şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, pentru restaurarea şi modernizarea Muzeului Sportului Transilvănean


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 320

din data de 20.06.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Clubul Olimpic Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei, pentru restaurarea și modernizarea Muzeului Sportului Transilvănean

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2013;

Analizând propunerea domnului consilier județean Paul Enache prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Clubul Olimpic Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei, pentru restaurarea și modernizarea Muzeului Sportului Transilvănean;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 102/2013 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Clubul Olimpic Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei, în limita fondurilor disponibile din bugetul local al județului Brașov pe anul 2013, pentru restaurarea și modernizarea Muzeului Sportului Transilvănean.

Art.2, încheierea contractului de cooperare se va realiza după intrarea în proprietatea privată a Județului Brașov a imobilului Baza Sportivă Olimpia, situat în Str. George Coșbuc, nr. 2, Municipiul Brașov.

Art,3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția

Economică.
Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


Red. AM

Se difuzează la:

1 ex.-Cabinet Președinte

1 ex.-DCIE

1 ex.- Clubul Olimpic Brașov

1 ex.- Direcția Economică

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție