Hotărârea nr. 32/2013

Hotărârea.nr.32 - privind desemnarea a trei consilieri judeţeni în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.32 din data 29.01.2013

- privind desemnarea a trei consilieri județeni în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2013

Luând în considerare necesitatea desemnării celor trei consilieri județeni în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, ca urmare a Hotărâri Consiliului Județena Brașov nr.2 din data de 2.07.2012 privind validarea mandatelor noilor consilieri județeni aleși la data de 10.06.2012;

Având în vedere prevederile art.6 din Anexa la HGR nr. 1434/2004, republicată, privind atribuțiile și Regulamentul - cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, dispozițiile art.23 din Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 225/22.05.2012 , dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”f” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se desemnează trei consilieri județeni în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Brașov, după cum urmează:

  • - Doamna Câju Mariana

  • - Doamna Minea Luana

  • - Domnul Matei Gavril

Art.2.- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.33/2.09.2008 si Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/18.02.2011, cu data prezentă își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu