Hotărârea nr. 319/2013

Hotărârea.nr. 319 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia PORTAVICUM (PENTRU O NOUĂ COMUNITATE) şi finanţarea cu suma de 7.000 lei, pentru realizarea (confecţionarea) unor costume naţionale

România
tsiliiil Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.319 din data de 20.06.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația PORTAVICUM (PENTRU O NOUA COMUNITATE) și finanțarea cu suma de 7.000 lei, pentru realizarea (confecționarea) unor costume naționale mocănești complete, de sărbătoare, pentru femei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2013

Având în vedere propunerea domnului consilier județean Coman Claudiu formulată în plenul Consiliului Județean privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația PORTAVICUM (PENTRU O NOUA COMUNITATE) și finanțarea cu suma de 7.000 lei, pentru realizarea (confecționarea) unor costume naționale mocănești complete, de sărbătoare, pentru femei, precum și referatul nr. ad.5232/20.06.2013 intocmit de către Serviciul Relații Externe, învățământ. Cultură, Turism;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” , alin.5, lit.”a” pct.4 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația PORTAVICUM (PENTRU O NOUA COMUNITATE) și finanțarea cu suma de 7.000 lei, în limita indentificării fondurilor disponibile, pentru realizarea (confecționarea) unor costume naționale mocănești complete, de sărbătoare, pentru femei.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția

Administrație Publică Locală.


PREȘEDIN

Aristotel Cănqi