Hotărârea nr. 318/2013

Hotărârea.nr. 318 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Club Sportiv de Zbor Transilvania şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, pentru organizarea unei etape a Cupei Mondiale, Campionatul Naţional al României de Zbor cu Parapanta şi etapă în Cupa României, Braşov Open 2013”, care se va desfăşura la Braşov în perioada 11-18 august 2013

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.318 din data de 20.06.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Club Sportiv de Zbor Transilvania și finanțarea cu suma de 5.000 lei, pentru organizarea unei etape a Cupei Mondiale, Campionatul Național al României de Zbor cu Parapanta și etapă în Cupa României, Brașov Open 2013”, care se va desfășura la Brașov în perioada 11-18 august 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2013

Având în vedere propunerea domnului consilier județean Coman Claudiu formulată în plenul Consiliului Județean privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Club Sportiv de Zbor Transilvania și finanțarea cu suma de 5.000 lei, pentru organizarea unei etape a Cupei Mondiale, Campionatul Național al României de Zbor cu Parapanta și etapă în Cupa României, Brașov Open 2013”, care se va desfășura la Brașov în perioada 11-18 august 2013, precum și referatul nr. 5976/20.06.2013 întocmit de către Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism;

In conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” , alin.5, lit.”a” pct.6 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Club Sportiv de Zbor Transilvania și finanțarea cu suma de 5.000 lei, în limita indentificării fondurilor disponibile, pentru organizarea unei etape a Cupei Mondiale, Campionatul Național al României de Zbor cu Parapanta și etapă în Cupa României, Brașov Open 2013”, care sp va desfășura la Brașov în perioada 11 -18 august 2013.

Art.2. Președintele Consilnrfui Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.