Hotărârea nr. 316/2013

Hotărârea.nr. 316 – privind aprobarea acordării unui premiu în sumă de 5.000 lei net, pentru doamna MARIA MAFTEI GUTH, profesor la Centrul Cultural „Reduta”, pentru recunoaşterea meritelor sale, la finalul unei cariere de 55 de ani


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 316

din data de 20.06.2013

- privind aprobarea acordării unui premiu în sumă de 5.000 lei net, pentru doamna MARIA MAFTEI GUTH, profesor la Centrul Cultural „Reduta”, pentru recunoașterea meritelor sale, la finalul unei cariere de 55 de ani

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 iunie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 5906/19.06.2013, întocmit de către Direcția, Coordonare, Integrare Europeană privind aprobarea acordării unui premiu în sumă de 5.000 lei net, pentru doamna MARIA MAFTEI GUTH, profesor la Centrul Cultural „Reduta”, pentru recunoașterea meritelor sale, la finalul unei cariere de 55 de ani, timp în care a susținut cursuri de balet și a obținut împreună cu elevii săi nenumărate titluri, premii și diplome, care fac cinste județului nostru;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.(“a”) pct.4, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă acordarea unui premiu în sumă de 5.000 lei net, pentru doamna MARIA MAFTEI GUTH, profesor la Centrul Cultural „Reduta”, pentru recunoașterea meritelor sale, la finalul unei cariere de 55 de ani, în limita disponibilului bugetar.

Art,2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


11 r


$ iiRed. BC:

Se difuzează:

1 ex - Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex - Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex      - Direcția Economică

1 ex      - Serviciul Buget

1 ex.       - Contabilitate

1 ex.      - Colecție