Hotărârea nr. 305/2013

Hotărârea.nr. 305– privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociaţia Parteneriat, Cooperare şi Progres şi finanţarea cu suma de 200.000 lei, în vederea susţinerii proiectului de înfiinţare a Şcolii Profesionale Franceze din Făgăraş


( oiisiiinl Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.305

din data de 20.06.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Parteneriat. Cooperare și Progres și finanațarea cu suma de 200.000 lei, în vederea susținerii proiectului de înființare a Școlii Profesionale Franceze din Făgăraș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2013

Având în vedere refaratul nr. 5844/18.06.2013, întocmit de către vicepreședinte Mihai Pascu prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Parteneriat. Cooperare și Progres și finanațarea cu suma de 200.000 lei, în vederea susținerii proiectului de înființare a Școlii Profesionale Franceze din Făgăraș:

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” , alin.5, lit.”a” pct.l și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Parteneriat. Cooperare și Progres și finanațarea cu suma de 200.000 lei, în limita indentificării fondurilor disponibile, în vederea susținerii proiectului de înființare a Școlii Profesionale Franceze din Făgăraș.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.