Hotărârea nr. 304/2013

Hotărârea.nr. 304 – privind neexercitarea dreptului de preemţiune al judeţului Braşov, în vederea cumpărării apartamentului nr. 6, din imobilul, monument istoric, situat în Municipiul Braşov, str. P-ţa Sfatului, nr.11


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16HOTĂRÂREA NR. 304

din data de 20.06.2013


privind neexercitarea dreptului de preemțiune al județului Brașov, în vederea cumpărării apartamentului nr. 6, din imobilul, monument istoric, situat în Municipiul Brașov, str. P-ța Sfatului, nr.ll


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 iunie 2013;


Analizând referatul înregistrat sub nr. 5295/ 05.06.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune al județului Brașov, în vederea cumpărării apartamentului nr. 6, din imobilul, monument istoric, situat în Municipiul Brașov, str. P-ța Sfatului, nr.l 1;

Luând în considerare cererea doamnei Precu Victoria - Cornelia, privind intenția de vânzare, înregistrată sub nr. 5295/2013, pentru apartamentul nr.6, din imobilul monument istoric, situat în Municipiul Brașov, str. P-ța Sfatului, nr.ll, la un preț de 125.000 euro, precum și adresa Direcției Județene pentru Cultură Brașov, privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în Municipiul Brașov. P-ța Sfatului, nr.ll - apartamentul nr. 6;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (4), alin.(8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:


Art,l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr. 6, parte din imobilul, situat în Municipiul Brașov, str. P-ța Sfatului, nr.ll, înscris în C.F. nr. 28216 -Brașov, nr. top 5250 -5148/6, monument istoric de categoria A, evidențiat în lista monumentelor istorice la


poziția nr. 432 BV-II-m-A 11569.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu.Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuRed. BC:

Se difuzează:

1 ex - Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex - Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex      - DIUAT - Compartimentul Patrimoniu

1 ex.      - Colecție