Hotărârea nr. 288/2013

Hotărârea.nr.288 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Culturală Museion Braşov şi finanţarea cu suma de 3.000 lei în vederea participării Teatrului Strada la Festivalul Internaţional al Copiilor din Croaţia

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.288

din data de 7.06.2013

-privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Culturală Museion Brașov și finanțarea cu suma de 3.000 lei în vederea participării Teatrului Strada la Festivalul Internațional al Copiilor din Croația

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 7.06.2013;

Analizând propunerea domnului consilier județean Maxim Adrian privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Culturală Museion Brașov și finanțarea cu suma de 3.000 lei în vederea participării Teatrului Strada la Festivalul Internațional al Copiilor din Croația;

Având în vedere dispozițiile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; art. 91, alin.(l), lit.”e” și alin. (6), lit. t4a” precum și art. 91, alin.(5), lit. “a”, pct.4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Culturală Museion Brașov și finanțarea cu suma de 3.000 Iei în vederea participării Teatrului Strada la Festivalul Internațional al Copiilor din Croația.

Art.2. - Suma de 3.000 lei, necesară finanțării evenimentului va fi asigurată din bugetul Județului Brașov, aprobat pe anul 2013, Cap.67.02 , „Cultură, recreere și religie” .

Art3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu