Hotărârea nr. 287/2013

Hotărârea.nr.287 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.24//12.07.2012 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 287 din data de 7.06.2013

- pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 24/12.07.2012 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 7.06.2013;

Luând act de demisia domnului consilier județean Ungureanu Vasile din calitatea de membru al


Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov;

Văzând propunerea domnului Aristotel Cănceacu-președintele consiliului județean privind desemnarea domnului consilier județean Crăciun Dragoș ca membru în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (2) și (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, coroborate cu art. 9, alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr.787/2002;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se ia act de pierderea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov de către domnul consilier județean Ungureanu Vasile, ca urmare a demisiei.

Art2. - Se validează în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov domnul consilier județean Crăciun Dragoș.

Art.3. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 24/12.07.2012 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov se modifică în mod corespunzător.

Art4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

prin Secretariatul Executiv al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov.


PREȘHMN/E,          ’

ristoterCijicescu