Hotărârea nr. 284/2013

Hotărârea.nr.284 – privind măsurile luate cu privire la încheierea actelor juridice de modificare, gestionare a patrimoniului SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F- 16

HOTĂRÂREA NR.284

din data de 07.06.2013

- privind măsurile luate cu privire la încheierea actelor juridice de modificare, gestionare a patrimoniului S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinara la data de 07.06.2013

Având în vedere expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brașov privind propunerea ca măsurile pentru încheierea actelor juridice de modificare, gestionare a patrimoniului S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, să fie luate numai cu acordul Consiliului Județean Brașov în calitate de Adunare Generală a Acționarilor S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

în conformitate cu prevederile art. 91, alin 1 lit „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Orice decizie cu privire la încheierea actelor juridice de modificare, gestionare a patrimoniului S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, se va lua cu acordul Consiliului Județean Brașov în calitate de Adunare Generală a Acționarilor S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov.

Art.2. - Consiliul de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov va face demersurile legale pentru modificarea Statutului societății conform art.l din prezenta


Contrasemnează, SECRETAR Mari Dumbrăveanu