Hotărârea nr. 280/2013

Hotărârea.nr.280 – privind aprobarea modificării listei de investiţii pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.280

din data de 7.06.2013

- privind aprobarea modificării listei de investiții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 7.06.2013;

Analizând referatul nr.ad.4827/03.06.2013de către Direcția Investiții,Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea modificării listei de investiții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov după cum urmează: se renunță la Capitolul 67.02 -II Dotări independente (lit.b), la pozițiile: centrală jucăriotecă- 1 bucată în valoare de 14 mii lei și multiplicator color A3 - 2 bucăți în valoare de 40 mii lei și se suplimentează cu această sumă la Capitolul 67.02. - II Dotări independente (lit.b), cu poziția, autoturism cu 7 locuri - 1 bucată în valoare de 54 mii lei;

Având în vedere dispozițiile art.19, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea listei de investiții, pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu*’ Brașov , după cum urmează:

- se renunță la Capitolul 67.02 - II Dotări independente (lit.b), la pozițiile: centrală jucăriotecă- 1 bucată în valoare de 14 mii lei și multiplicator color A3 - 2 bucăți în valoare de 40 mii lei și se suplimentează cu această sumă la Capitolul 67.02. - II Dotări independente (lit.b), cu poziția, autoturism cu 7 locuri - 1 bucată în valoare de 54 mii lei. Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții,Urbanism și Amenajarea Teritoriului.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


Se difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex: Direcția Investiții,Urbanism și Amenajarea Teritoriului

1 ex: Colecție