Hotărârea nr. 276/2013

Hotărârea.nr.276 - privind aprobarea alocării sumei de 1.998.640 lei (inclusiv TVA), Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pentru demararea procedurilor de achiziţie publică de echipamente medicale pentru spital

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.276

din data de 07.06.2013

- privind aprobarea alocării sumei de 1.998.640 lei (inclusiv TVA), Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, pentru demararea procedurilor de achiziție publică de echipamente medicale pentru spital

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 07.06.2013

Analizând referatul nr.5437/06.06.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea alocării sumei de 1.998.640 lei (inclusiv TVA), Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, pentru demararea procedurilor de achiziție publică de echipamente medicale pentru spital,

Ținând cont de faptul că finanțarea se va asigura după cum urmează : 20% din valoarea totală a echipamentelor de către Consiliul Județean Brașov, iar restul de 80% de către Ministerul Sănătății;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.b, art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, art.91 alin.l lit.d și alin.5 pct.3 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 1.998.640 lei (inclusiv TVA) Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, pentru demararea procedurilor de achiziție publică de echipamente medicale pentru spital, sumă care reprezintă un cuantum de 20% din valoarea echipamentelor medicale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Din această valoare, suma de 600.000 lei a fost prevăzută în bugetul Județului Brașov pe anul 2013, iar diferența va fi acoperită din excedentul bugetar.

Art.2. - Președintele ConsiliuluiJudețean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


3

Trusa instrumentar chirurgie

2

60.000,00 €

120000,00

133,92

4

Aparat ventilație

4

30.000,00 €

120000,00

133,92

5

Aparat anestezie

5

30.000,00 €

150000,00

167,40

6

Monitor funcții vitale

8

3.125,00 €

25000,00

27,90

7

Sistem 8 monitoare funcții vitale cu statie

1

40.000,00 €

40000,00

centrala

44,64

8

Videocolonoscop

1

40.000,00 €

40000,00

44,64

9

Platforma chirurgicala de inalta performanta - Laparo

1

55.000,00 €

55000,00

61,38

10

Trusa nefrolitotomie

1

10.000,00 €

10000,00

11,16

11

Videolarigoscop

1

20.000,00 €

20000,00

22,32

12

Aparat electrochirurgie

6

12.500,00 €

75000,00

83,70

13

Cauter cu argon

1

45.000,00 €

45000,00

50,22

14

Video fibroscop curb rigid pentru intubatie

1

35.000,00 €

35000,00

39,06

15

Pompa perfuzie infusomat

5

2.000,00 €

10000,00

11,16

16

Pompa perfuzie injectomat

5

5.000,00 €

25000,00

27,90

17

Aspirator chirurgical

3

2.500,00 €

7500,00

8,37

18

Motoare ortopedice (motor taiat gips)

2

7.000,00 €

14000,00

15,62

19

Hota cu flux laminar

1

10.000,00 €

10000,00

11,16

20

Autoclav pentru siguranța sterilizării

1

65.000,00 €

65000,00

72,54

21

Termostat incubare placi

1

1.500,00 €

1500,00

1,67

22

Etuva sterilizare sticlărie

1

1.500,00 €

1500,00

1,67

23

Microscop optic

2

2.000,00 €

4000,00

4,46

24

Centrifuga orizontala

1

5.000,00 €

5000,00

5,58

25

Termostat incubator cu CO2

1

9.000,00 €

9000,00

10,04

26

Centrifuga răcire

1

7.500,00 €

7500,00

8,37

27

Microscop inversat UV

1

3.500,00 €

3500,00

3,91

28

Congelator -70 grade

1

10.000,00 €

10000,00

11,16

29

Biomicroscop oftalmologie

1

6.000,00 €

6000,00

6,70

30

Microscop operator oftalmologie

1

30.000,00 €

30000,00

33,48

31

Paturi terapie intensiva

10

3.500,00 €

35000,00

39,06

32

Videogastroscop

1

75.000,00 €

75000,00

83,70

33

Duedonoscop (colodecoscop)

1

40.000,00 €

40000,00

44,64

34

Paturi de spital

137

1.200,00 €

164400,00

183,47

35

Aparat de facoemulsificare

1

75.000,00 €

75000,00

83,70

36

Perimetru computerizat+masa electrica

2

20.000,00 €

40000,00

44,64

37

Ecograf cu 2 sonde(transesofagiana si liniara)

1

65.000,00 €

65000,00

72,54

38

Ecograf cu 2 sonde (convexa si liniara)

1

25.000,00 €

25000,00

27,90

39

Holter EKG

1

5.000,00 €

5000,00

5,58

40

Holter TA

1

2.000,00 €

2000,00

2,23

TOTAL

1790900,00

1.998,64

lei

9993222,00

Spitalul Județean de urgenta - Brașov


Nr. Crt Denumire aparatura medicala

  • 1    Masa operații

  • 2    Lampa chirurgicala cu leduri


Cant

4

4


Preț unitar estimat 40.000,00 € 40.000,00 €Preț total estimat 160000,00 160000,00


178 56

178(56