Hotărârea nr. 275/2013

Hotărârea.nr.275 - privind aprobarea alocării sumei de 450.000 lei (inclusiv TVA), Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, pentru demararea procedurilor de achiziţie publică de echipamente medicale pentru spital


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.275

din data de 07.06.2013

- privind aprobarea alocării sumei de 450.000 lei (inclusiv TVA), Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pentru demararea procedurilor de achiziție publică de echipamente medicale pentru spital

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 07.06.2013

Analizând referatul nr.5436/06.06.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea alocării sumei de 450.000 lei (inclusiv TVA), Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pentru demararea procedurilor de achiziție publică de echipamente medicale pentru spital,

Ținând cont de faptul că finanțarea se va asigura după cum urmează : 20% din valoarea totală a echipamentelor de către Consiliul Județean Brașov, iar restul de 80% de către Ministerul Sănătății;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.b, art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, art.91 alin.l lit.d și alin.5 pct.3 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 450.000 lei (inclusiv TVA) Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pentru demararea procedurilor de achiziție publică de echipamente medicale pentru spital, sumă care reprezintă prima tranșă din cuantumul de 20% din valoarea echipamentelor medicale, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Din această valoare, suma de 450.000 lei a fost prevăzută în bugetul Județului Brașov pe anul 2013.

Art.2. - A doua tranșă, care reprezintă suma până la concurența procentului de 20%, va fi alocată cu prioritate în bugetul Județului Brașov pe anul 2014.

Art.3. - Președintele ConsiliuluiJudețean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția IpVestiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Spitalul Psihiatrie si neuro - Brașov

Nr. Crt Denumire aparatura medicala

 • 1    Statie monitorizare funcții vitale cu 10 posturi

 • 2   Aparat pentru laserterapie

 • 3   Cădite bai galvanice

 • 4   Cuptor topit parafina

 • 5   Aparat curent diadinamic

 • 6   Aparat magnetodiaflux

 • 7  Aparat EEG

 • 8   Injectomat

 • 9   Aparat EKG portabil

 • 10  Pulsoximetru

 • 11   Analizor semiautomat de biochimie

 • 12   Cititor automat de stripuri urinare

 • 14  Aparat EKG fix

 • 15 Sterilizator tip autoclav

 • 16  Aparat infuzomat

 • 17   Defibrilator

 • 18  Concentrator oxigen

 • 19   Paturi pacienti reglabile trei segmente

Cazi cu dus subacval pt hidromasaj si exerciții de gimnastica

21 Aparat pentru terapie cu ultraviolete

Tratamente cu inflarosii (lămpi cu radiație in inflarosu-solux)

 • 23  Aparat de feedback EMG si electrostimulare

 • 24

Aparat terapie stimulare magnetica transcraniana-TMS Diapulse-generator de câmp electromagnetic cu pulsații de inalta frecventa

 • 26  Terapie cu unde soc

 • 27  Benzi de alergare cu cadre laterale de susținere Canapele de verticalizare cu acționare electrica sau hidraulica

 • 29   Mese de tractiune-unitati de tracțiune

 • 30   Bicicleta eliptica

Aparate pt recuperarea membrelor inferioare prin mișcare pasiva (top Fiziotek, Artomot)

Aparate pt recuperarea membrelor superioare prin mișcare pasiva (umăr, pumn, cot, mana)

Dispozitive pt reeducarea echilibrului (Bobath, Balance, 33 Rotago)

Dispozitiv pt stimulare proprioceptiva si antrenament multiaxial la nivelul membrelor inferioare

 • 35   Balance stepper pentru mișcări laterale glezna picior

 • 36  Aparat multifuncțional Kinetiterapie

 • 37  Terapie de locomoție cu suspendarea pacientului pt recuperarea mersului la cei cu traume vertebro-medulare

 • 38  Aparat CT (Computer tomograf)

3g PACS-Sistem complet de arhivare a imaginilor radiologice digitale+interfata digitala si soft informatic

TOTAL

Cant

Preț unitar estimat

I

Preț total estimat

Preț lei minimiza

1

40.000,00 €

40000,00

12,70

4

7.500,00 €

30000,00\

9,52

2

12.000,00 €

24000,00

7,62

2

12.000,00 €

24000,00

7,62

3

5.500,00 €

16500,00

5,24

2

7.500,00 €

15000,00

4,76

1

20.000,00 €

20000,00

6,35

8

3.000,00 €

24000,00

7,62

4

3.000,00 €

12000,00

3,81

4

1.000,00 €

4000,00

1,27

4

5.000,00 €

20000,00

6,35

2

2.500,00 €

5000,00

1,59

1

3.500,00 €

3500,00

1,11

1

15.000,00 €

15000,00

4,76

10

2.500,00 €

25000,00

7,93

4

5.000,00 €

20000,00

6,35

10

7.500,00 €

75000,00

23,80

50

1.000,00 €

50000,00

15,87

1

25.000,00 €

25000,00

7,93

1

5.000,00 €

5000,00

1,59

1

5.000,00 €

5000,00

1,59

1

75.000,00 €

75000,00

23,80

1

100.000,00 €

100000,00

31,74

1

70.000,00 €

70000,00

22,22

1

17.500,00 €

17500,00

5,55

1

7.000,00 €

7000,00

2,22

1

5.000,00 €

5000,00

1,59

1

10.000,00 €

10000,00

3,17

1

5.500,00 €

5500,00

1,75

1

10.000,00 €

10000,00

3,17

1

25.000,00 €

25000,00

7,93

1

1.000,00 €

1000,00

0,32

1

3.000,00 €

3000,00

0,95

1

1.000,00 €

1000,00

0,32

1

5.000,00 €

5000,00

1,59

1

25.000,00 €

25000,00

7,93

1

500.000,00 €

500000,00

158,70

1

100.000,00 €

100000,00

31,74

1418000,00

450,06

lei cu TVA

7912440,00