Hotărârea nr. 27/2013

Hotărârea.nr.27 - privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune al judeţului Braşov, în vederea cumpărării apartamentelor nr. 2 şi 7, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în Municipiul Braşov, str. Poarta Schei, nr.15

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office&iudbraso v, ro Website: www,judbrasov.ro( Ol județean brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 27

din data de 29.01.2013

privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune al județului Brașov, în vederea cumpărării apartamentelor nr. 2 și 7, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în Municipiul Brașov, slr. Poarta Schei, nr.15

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 352/ 22.01.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune aprobarea exercitării dreptului de preemțiune al județului Brașov. în vederea cumpărării apartamentelor nr. 2 și 7, din imobilul monument istoric de categoria B. situat în Municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.15, evidențiat în lista monumentelor istorice - LMI 2010 BV-II-m-B-11501;

Luând în considerare înștiințarea domnului Sonnberger Alexander, privind intenția de vânzare. înregistrată sub nr. 352/15.01.2013. pentru apartamentele nr. 2 și 7. din imobilul monument istoric, situat în Municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.15. la un preț de 800 euro/mp. precum și adresa Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național Brașov, privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Poarta Schei. nr.15 - apartamentele nr. 2 și 7:

Având în vedere dispozițiile ari. 4, alin. (4), alin.(8) și alin.(9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea apartamentelor nr. 2 și 7 din imobilul monument istoric de categoria B, evidențiat în lista monumentelor istorice - LMI 2010 BV-II-m-B-11501, situat în Municipiul Brașov, str. Poarta Schei. nr. 15, (apartament nr. 2, înscris în C.F. nr. 127194-C1-U3-localitatea Brașov, identificat la Al. sub nr. CAD:11257-C1-U2, compus din 2 camere, o bucătărie, o baie, o debara; apartament nr. 7, înscris în C.F. nr. 127194-Cl-U2-localitatea Brașov, identificat la Al. sub nr. CAD.l 1257-C1-U7, compus din 2 camere, bucătărie, baie, debara), la un preț de 800 euro/mp.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului- Compartiment Patrimoniu.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu