Hotărârea nr. 263/2013

Hotărârea.nr.263 - privind desemnarea domnului Rădoiu Niculae, consilier în cadrul Direcţiei Investiţii Urbanism Amenajarea Teritoriului – Compartiment Investiţii, responsabil al Consiliului Judeţean Braşov în Proiectul « Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi »
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.263

din data de 07.06.2013

- privind privind desemnarea domnului Rădoiu Niculae, consilier în cadrul Direcției Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului - Compartiment Investiții, responsabil al Consiliului Județean Brașov în Proiectul « Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți »

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 07.06.2013

Analizând referatul nr.4653/17.05.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului, prin care se propune desemnarea domnului Rădoiu Niculae, consilier în cadrul Direcției Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului - Compartiment Investiții, responsabil al Consiliului Județean Brașov în Proiectul « Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți », precum și Hotărârea nr.80/2009 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind aprobarea Convenției de Colaborare încheiată între Ministerul Mediului - Unitatea de Management al Proiectului « Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți » și Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de drepturile, responsabilitățile și obligațiile Consiliului Județean Brașov, respectiv punctele 4.12, 4.13, 4.16.13, 4.17.1 și 4.17.2 din Convenția de colaborare încheiată între Ministerul Mediului - Unitatea de Management al Proiectului « Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți » ;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin. (1) lit.d alin.(5) lit.a pct.9 din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se desemnează domnul Rădoiu Niculae, consilier în cadrul Direcției Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului - Compartiment Investiții, responsabil al Consiliului Județean Brașov în Proiectul « Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți ».Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu