Hotărârea nr. 262/2013

Hotărârea.nr.262 – privind aprobarea taxelor de şcolarizare pentru cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov în anul şcolar 2013-2014

Româniși


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 262

din data de 7.06.2013

- privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2013-2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 7.06.2013;

Analizând Referatul nr.3246/04.06.2013 întocmit de către Direcția Economică -Compartimentul Venituri prin care se propune aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2013-2014;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin.(3), lit.e, art.15 și art. 16, alin.(l) din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, art.68, alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și art. 91 alin. (1) lit.”b” și alin.(3) lit.“c”din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă taxele de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2013-2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Se difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex: Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov

1 ex: Direcția Economică

1 ex: Colecție

Anexa la Hotărârea

CJBv nr.
TAXE DE ȘCOLARIZARE PENTRU CURSURILE ORGANIZATE DE ȘCO POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV ÎN ANUL ȘCOLAR 2013 - 2014

- lei -

Nr. crt.

Denumire curs

Taxă de școlarizare

1.

CANTO (clasic, muzică ușoară, muzică populară)

700

2.

PIAN

700

3.

VIOARĂ

680

4.

ACORDEON

650

5.

CHITARĂ

680

6.

CONTRABAS

650

7.

ȚAMBAL

650

8.

INSTRUMENTE DE SUFLAT (nai, flaut, blockflote, clarinet, trompetă, saxofon)

650

9.

ORGĂ ELECTRONICĂ

680

10.

INSTRUMENTE DE PERCUȚIE (baterie)

650

11.

INSTRUMENTE POPULARE (fluier, caval, cobză, cimpoi, bucium, ocarină, etc.)

650

12.

IMPROVIZAȚIE JAZZ

650

13.

ARTĂ FOTOGRAFICĂ

650

14.

ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ

650

15.

DANS CLASIC INTERPREȚI (BALET)

580

16.

DANS POPULAR

500

17.

DANS MODERN

500

18.

PICTURĂ

680

19.

SCULPTURĂ

600

20.

GRAFICĂ

680

21.

ARTĂ DECORATIVĂ

630

22.

ICONOGRAFIE

630

23.

CERAMICĂ

600

24.

DESIGN VESTIMENTAR

630

25.

ACTORIE

500

26.

TEATRU PĂPUȘI

500

27.

TEATRU MUZICAL

500

28.

ANSAMBLUL INSTRUMENTAL (muzică ușoară, muzică populară, cameră)

600

29.

ANSAMBLUL CORAL

600

30.

ARTĂ POPULARĂ (cusut-țesut, ceramică, cioplit în lemn, coj ocărit, arta metalului, pictură populară)

600

31.

TAXĂ DE ÎNSCRIERE

15

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu