Hotărârea nr. 257/2013

Hotărârea.nr.257 – privind constatarea încetării contractului de asociere nr.3286/3.04.2008, încheiat între Judeţul Braşov, RC CF TRANS SRL Braşov şi SC REGIOTRANS SRL Braşov şi aprobarea demarării procedurilor de achiziţie de servicii de specialitate în vederea lichidării voluntare a asocierii

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.257

din data de 7.06.2013

- privind constatarea încetării contractului de asociere nr.3286/3.04.2008 încheiat între Județul Brașov, R.C.-C.F. TRANS SRL Brașov și S.C. Regiotrans S.R.L. Brașov și aprobarea demarării procedurilor de achiziție de servicii de specialitate în vederea lichidării voluntare a asocierii

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 7.06.2013 ;

Analizând referatul cu nr.5285/04.06.2013 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală - Compartimentul Juridic Contencios, privind constatarea încetării contractului de asociere nr.3286/3.04.2008 încheiat între Județul Brașov, R.C.-C.F. TRANS SRL Brașov și S.C. Regiotrans S.R.L. Brașov și aprobarea demarării procedurilor de achiziție de servicii de specialitate în vederea lichidării voluntare a asocierii, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 12/4.02.2008 referitoare la punerea în exploatare a unui tren de epocă în scop turistic pe ruta Brașov-Gara Centrală, Cristian Râșnov și retur;


Având în vedere dispozițiile art.15, lit.”b’’ din contractul de asociere nr. 3286/3.04.2008 precum și art.91, alin.(l). lit.“c" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

In temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se constată încetarea contractului de asociere nr.3286/3.04.2008 încheiat între

Județul Brașov, R.C.-C.F. TRANS SRL Brașov și S.C. Regiotrans S.R.L. Brașov și aprobarea

demarării procedurilor de achiziție de servicii de specialitate în vederea lichidării voluntare a asocierii.                                  >


Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație (Publică Localf


PREȘEDIN


Aristotel Căi ici


seuContrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Se difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex: Direcția Administrație Publică Locală

1 ex: Regiotrans SRL Brașov

1 ex: Colecție