Hotărârea nr. 253/2013

Hotărârea.nr.253 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 mai 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.253

din data de 07.06.2013

privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 mai 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 07.06.2013;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 mai 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 mai 2013.

PREȘEDINTE ristotel Căpi^esc

■ /


Aristotel


seuContrasemnează, SECRETAR

Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 mai 2013

Domnul președinte Căncescu Aristotel constată că lipsește domnul consilier județean Mihail Veștea și domnul consilier județean Fliundra Ionel. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Aristotel Căncescu

Stimați colegi declar deschisă ședința de astăzi 23 mai 2013, ședință pe a cărei ordine de zi avem 43 de puncte, punctul 43 diverse cu 20 de subpuncte. Dar mai înainte de a intra în ordinea de zi doresc să evoc memoria unei persoane, o persoană de care m-a legat o prietenie strânsă din anul 2001, când a solicitat să vină în consiliul județean, m-a bucurat acest lucru, e vorba de fostul arhitect al județului Brașov, de domnul Mihai Sârbu. Acum două luni știam că este bolnav, știam că este într-o fază avansată, să știți că și el a știut acest lucru, în ultima discuție pe care am avut-o cu el mi-a spus această chestiune, că știe că nu mai are multe zile de trăit, l-am propus cetățean de onoare al județului Brașov, a fost un gest simbolic, dar pentru el a fost important și și l-a dorit să știți. Din păcate boala a fost necruțătoare, colegul nostru ne-a părăsit, lasă un gol serios în urmă pentru că să știți că nu sunt mulți în Brașov care să poată să îi ia locul în această branșă. Era un om care cunoștea foarte bine toate problemele care țineau de urbanism, de arhitectura județului Brașov, lucra în branșă de mulți ani, de peste 30 de ani. Am avut onoarea să fiu coleg cu el chiar la începuturile venirii sale în Brașov când a lucrat la fabrica de elicoptere, o perioadă foarte scurtă. Cuvintele în continuare sunt de prisos, vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria lui Mihai Sârbu. Vă mulțumesc.

în continuare înainte de a intra în ordinea de zi, e o chestiune de data aceasta plăcută, un cetățean al județului Brașov a câștigat o medalie, a obținut niște rezultate deosebite în promovarea șahului românesc. Eu i-aș da cuvântul domnului Kovacs Attila pentru a veni cu precizările necesare.

Dl. Attila Kovacs

Da, mulțumesc domnule președinte, așa este, este vorba de domnul Vrencian Lehel care este elev la Colegiul National Aprily Lajos și care a obținut o medalie de aur, este campion mondial la amatori la șah, este o medalie foarte importantă pentru șahul românesc și pentru șahul din județul Brașov. El reprezintă clubul sportiv din colegiul Național Aprily Lajos și considerăm că gestul nostru, acela de a înmâna o diplomă și un premiu, este un gest firesc și este bine venit. Vă mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Mulțumesc, prima dată propun să votăm acest premiu, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a votat acest lucru. Domnul Dragoș Crăciun.

DL Dragoș Crăciun

în calitate de președinte al Comisiei de sport vreau să îl felicit pentru rezultatul obținut și se pare că am avut mână bună ținând cont de faptul că noi, consiliul județean, am aprobat sprijinirea financiară a acestui club și cred că se va înscrie cu rezulatul obținut printre cei mai buni sportivi ai județului Brașov.

DI. Aristotel Căncescu

îl invit pe domnul Vrencian Lehel să își ia premiul. Dacă vreți să ne adresați câteva cuvinte?

DL Vrencian Lehel

Aș dori să vă mulțumesc pentru acest premiu și sper ca și pe viitor să am rezultate foarte bune.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun, ordinea de zi, dacă aveți obiecții sau adăugiri? Domnul Coman. Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc domnule președinte, 8 propuneri am de făcut. Prima, avem o adresă de la Inspectoratul Județean de Poliție în ceea ce privește interesul domniilor lor pentru reabilitarea obiectivului istoric Bastionul Fierarilor, actualmente sediul Arhivelor Naționale Filiala Județeană Brașov din Brașov strada George Barițiu nr.34, aflat în proprietatea Statului Român și aici propun să găsim procedurile de cooperare cu Inspectoratul pentru că această clădire este inclusă în patrimoniul istoric și să găsim posibilitatea de a coopera împreună cu dânșii pentru reabilitarea acestui spațiu extrem de important. Punctul 2, este vorba de o cooperare pentru acțiuni culturale cu o delegație a primăriei din Republica Moldova, noi la acțiuni avem votată suma de 30.000, propun să alocăm 15.000 din acea sumă conform cererii care ne este adresată pentru această cooperare cu așezământul Astra Frații Popeea. Deci suma este votată, o parte din această sumă, conform cerererii să votăm această cooperare cu Frații Popeea. Tot o acțiune culturală, la Comisia de cultură am avut alocat global 20.000 pentru cooperări cu junii brașoveni, avem două cereri pentru două acțiuni punctuale, Societatea Junilor Brașoveni cu suma de 6.500 de lei pentru o acțiune culturală și a doua acțiune, Uniunea Junilor din Scheii Brașovului cu 10.000 de lei pentru desfășurarea acțiunii “Jocul strămoșesc al tinerilor din Cacova”. Deci cele două sume se înscriu în cele 20.000 alocate la mod global pentru cooperări cu junii brașoveni mai având un disponibil acolo de 3500 de lei. Următoarea chestiune, avem un eveniment extrem de important, l-am discutat în Comisia de cultură și am asentimentul tuturor colegilor și cred că la fel toți colegii din consiliul județean vor achiesa la această propunere, pe 15 iunie se va deschide Cetatea Rupea, obiectiv la care și consiliul județean a contribuit pentru punerea ei în valoare și pentru reabilitare. Sigur vor fi niște evenimente legate de deschiderea Cetății Rupea, propun din bugetul Comisiei de cultură să alocăm suma de 15.000 de lei pentru a sprijinii acest eveniment care va avea loc pe 15 iunie. Cooperarea va fi cu Primăria Rupea care este organizatoarea evenimentului.

Dl. Aristotel Căncescu

Numai un pic, primăria a cerut din fondul de rezervă și i s-a alocat o sumă de 70.000 de lei. Nu știu dacă s-a făcut transferul bancar dar probabil că e bine să verificați această chestiune, în timpul ședinței, dacă e diferită, pentru că suma pe care noi am oferit-o este mult mai mare. Sunt niște festivități acolo, ceea ce s-a făcut acolo este deosebit.

DI. Claudiu Coman

Trebuie verificat dacă sunt chestiuni diferite, dacă nu, atunci suma va fi inclusă în cele 70.000 care au venit din fondul de rezervă și sunt două chestiuni tehnice pentru că atât la Parcul Industrial Carfil cât și la Parcul Industrial Metrom sunt la fiecare din parcuri câte o demisie, propun să facem procedurile de înlocuire pe locurile lăsate vacante la Parcul Industrial Metrom pe domnul George Vocilă, să începem demararea procedurilor legale pentru ca administrator să fie domnul Adrian Ticușan iar la Parcul Industrial Carfil ca în locul lăsat liber prin demisie de domnul Sârghe Ovidiu să fie demarate procedurile pentru ca poziția de administrator să fie ocupată de doamna Cristina Râpea. Atât, defapt sunt 7 nu sunt 8. mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Gabor.

Dl. Adrian Gabor

Mulțumesc domnule președinte, de obicei nu îmi place să introduc pe ordinea de zi puncte suplimentare dar ieri la Comisia economică a venit doamna directoare de la liceul de muzică Tudor Ciortea și ne-a cerut un sprijin de 5.000 de lei pentru festivalul de interpretare Art Brașov împreună cu Școala Populară de Artă și vă rog să treceți pe ordinea de. zi pentru că se desfășoară în data de 14-15 iunie și nu mai prindem o altă ședință.

Dl. Claudiu Coman

Am discutat și avem și alocarea din bugetul Comisiei de cultură.

Dna. Luminița Olteanu

Domnule președinte, aș vrea doar să vă rog a reveni asupra hotărârii care a fost emisă în plen vis-a-vis de proiectul de hotărâre de revocare a celor două măsuri, pentru că a intervenit o eroare materială și aș vrea ca hotărârea care va fi redactată să fie conform proiectului pe care eu l-am depus.

DL Aristotel Căncescu

Bun, o să facă precizări doamna Dumbrăveanu când o să ajungem la acest punct. Mariana Câju.

Dna. Mariana Câju

Mulțumesc domnule președinte, stimați colegi, vă rog să aprobați suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind un contract de colaborare între consiliul județean prin Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități și Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Sfantu Haralambie Brașov prin acordarea sumei de 4.000 de lei.

Dna. Minea Luana

Mulțumesc domnule președinte, v-aș ruga și eu să introducem pe ordinea de zi un ajutor financiar pentru doamna Cioc Mihaela pentru minora Cioc Iuliana Alexandra, cazul a fost discutat în Comisia de sănătate și are acceptul nostru, dar nu am reușit să -1 introducem pe ordinea de zi.

Dl. Aristotel Căncescu

Am înțeles, domnul Șandru.

Dl. Șandru Răzvan Ovidiu

Domnule președinte, o chestiune de ultim moment, propun să discutăm descărcarea de gestiune și aprobarea bilanțului Consilprest pentru anul 2011.

Dl. Aristotel Căncescu

Am înțeles, domnul Szakal.

9           7

Dl. Szakal Andras

Domnule președinte, tot așa o problemă de ultim moment, v-aș ruga să introducem pe ordinea de zi alocarea unei sume sau a unui sprijin financiar de 10.000 de ron pentru Biserica Ortodoxă Zizin. Avem deviz, avem de toate, suntem într-o situație mai delicată, știu și câțiva colegi de ai noștri de aici și de aceea v-aș ruga să propunem acest sprijin financiar. Mulțumesc.

9

Dl. Paler Ioan Miron

Mulțumesc domnule președinte, referitor la Primăria Lisa anul trecut v-am interpelat în legătură cu lucrările care au fost execuatate la biserica din satul Breaza, a rămas cu o datorie de 40.000 de ron, noi am votat anul trecut 20.000 de ron, nu s-a întâmplat nimic, v-aș ruga dacă ați putea să ajutați Primăria Lisa cu această sumă să-și lichideze plățile și a doua problemă ar fi ca Primăria Sâmbăta de Sus, datorită lucrărilor ce s-au realizat pe albia râului cu microhidrocentrala, s-a întâmplat un lucru foarte bun, s-a făcut albia râului la păstrăvărie până în munte și a rămas un tronson de 500 de metri între păstrăvărie și stația de tratare și distribuția apei potabile a comunei Sâmbăta unde s-au adunat toate lemnele și este un pericol foarte mare.

DI. Aristotel Căncescu

Suma ?

Dl. Paler Ioan Miron

Vreo 20-30.000 de ron, cât se poate.

DI. Aristotel Căncescu

Da, vreau să vă propun ca biserici să nu punem pe ordinea de zi, avem niște bani la biserici, din păcate sumele sunt cele care sunt, să ne încadrăm pentru Lisa în acea sumă, pentru Sâmbăta o să supun votului dumneavoastră această sumă. Alte propuneri ? Nemaifiind supun votului dumneavoastră ordinea de zi de astăzi cu aceste adăugiri. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Interpelări? Domnul Pascu.

DI. Mihai Pascu

Stimați colegi, am solicitat domnului președinte, chiar cu riscul de a mă lungii în această interpelare, să vă prezint o situație de fapt, defapt o catastrofa pot spune fără vorbe mari, cu ceea ce se întâmplă în spitalele publice de care suntem cu toții responsabili, cele 6 spitale pe care le cofinanțăm și după ce termin acest subiect am și o veste bună, e vorba de premiile de excelență în turism, o să revin la acel moment. Vreau să vă spun că vinerea trecută a avut loc o întâlnire la Brașov cu ministrul Sănătății domnul Nicoleascu în prezența senatorului domnul Neculoiu, doctorul Stanciu de la noi și directorii de la Spitalul Județean și de la Maternitatea Brașov unde practic avem cele mai grave probleme financiare. Am avut discuții cu domnul ministru, am avut apoi discuții toată săptămâna cu directorii acestor spitale și vreau să vă prezint câteva aspecte deosebit de îngrijorătoare după care vreau să vă solicit sprijinul pentru a pomi demersurile necesare rezolvării acestor probleme. Practic tot blocajul financiar sau mare parte al blocajului financiar pe care îl suferă aceste spitale de care noi suntem răspunzători se datorează în mare parte acelor sincope și decontări defectuase ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Dați-mi voie să vă dau câteva exemple pe care le-am primit de la managerii de spitale. Vorbesc în primul rând de Maternitatea Brașov. Maternitatea Brașov funcționează în prezent cu un deficit de personal de 220 de persoane. Deci practic aici nu mai este vorba de a restructura personal, de a restructura sau a găsi modalități de performanță sau de optimizare a performanței managementului. Avem o lipsă de 220 de persoane pe organigrama maternității. Cu toată această lipsă totalul necesar salariilor pe lună, deci drepturile de personal la maternitate se ridică la 1.250.000 de lei. Vreau să vă spun că în ultimele 9 luni Casa de Asigurări de Sănătate a decontat un total pe maternitate de 1.200.000 de lei. Deci stimați colegi nici măcar salariile nu sunt acoperite de decontarea actului medical. De unde să mai plătească această instituție în aceste 9 luni utilități, medicamente, alte cheltuieli absolut necesare funcționării acestei instituții în care nu se nasc numai copii brașoveni? Aici avem cazuri pe care trebuie să le preluăm și din Covasna, din zonele limitrofe. Există la ora actuală un deficit de circa 200.000 de lei lunar la Maternitatea Brașov. Nu vreau să vă dau acum exemple pentru a nu declanșa o polemică în acest plen, să vedeți ce bani iau însă cele trei spitale private care acționează în domeniu. Vreau să vă spun că din datele pe care le-am obținut există mari semne de întrebare pentru aceste decontări pentru că nu pot să cred și doar atât vreau să vă spun astăzi la acest subiect, nu pot să cred că în spitalele private ajung toate cazurile de cezariană sau marea majoritate a cazurilor de cezariană cu morbidități sau cu cauze catastrofale care bineînțeles că se decontează dublu, triplu, decât cazurile normale. Trec mai departe la Spitalul Județean. Există un material înregistrat la Consiliul Județean Brașov semnat de către managerii acestui spital și unde dacă aceste afirmații sunt reale o să vă rog să le verificăm, vreau să vă spun că numai pe programul de cardiologie, un spital privat din Brașov a primit de trei ori de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, de trei ori mai mulți bani pe decontul actelor medicale în acest sector decât Spitalul Județean Brașov, numărul de cazuri fiind mai puțin de jumate de cazuri rezolvate decât în spitalul public. Mari semne de întrebare, există niște norme aici în ceea ce privește finanțarea spitalelor private și finanțarea spitalelor publice. Eu înțeleg că această casă de Asigurări de Sănătate Județeană are o interpretare proprie a normativelor Ministerului Sănătății dar atâta timp cât spitalele noastre de care suntem cu toții responsabili mor, pentru că efectiv se va ajunge în situația în care, cel puțin la maternitate vom fi puși în situația dacă nimic nu se rezolvă să o închidem, să renunțăm la nașteri în favoarea spitalelor private dacă nu luăm măsuri, iar altă afirmație deosebit de gravă a colegilor noștri de la Spitalul Județean și dați-mi voie să vă citez, e vorba de oncologia de la Spitalul Județean. Pacienților de la spitalele publice li se refuză dosarele pentru primirea medicamentelor oncologice menționate în favoarea spitalelor private. Nu știu, plec de la premiza că există o nevinovăție, că există interpretări dar dacă jumătate din cele afirmate în aceste documente semnate de managerii de spitale publice sunt adevărate, suntem într-o situație foarte gravă, poate chiar cazuri penale. Din acest motiv l-am rugat pe președintele Căncescu să fie de acord ca în plenul de astăzi să aprobăm fie că e vorba de Comisia de sănătate sau dacă dumneavoastră doriți să înființăm o altă comisie, să începem întradevăr o discuție cu membrii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate care refuză în mod periodic să dea datele, care ar trebui să fie date publice, privind decontările atât în privat cât și în public sau după caz, am aici trei exemple, trei adrese trimise la interval de 24 de ore, adrese care se contrazic în ceea ce privește datele. Și ultimul lucru care ni s-a solicitat de către managerii de spitale, este vorba de un ordin al ministrului Sănătății privind reglementarea programului de vizite în spitalele publice. Acest ordin a fost emis în decembrie 2012. Vreau să vă spun că am documentul oficial prin care Spitalul de Copii Brașov a făcut măsurători atât pe secții cât și pe, atenție, în blocuri operatorii. Avem cazuri în interiorul acestei clădiri în care s-a depășit practic riscul de infecții, este dublu datorită accesului superpermisiv al aparținătorilor la bolnavii din spitale, în special în Spitalul de Copii. Vreau să vă spun că avem cazuri la Spitalul de Copii în care la un copil internat intră și 10 persoane când acest ordin spune foarte clar că există niște limitări. Am asistat personal să văd oameni care intră, scuzați-mă, cu bălegar și noroi pe pantofi în spital pentru că prin acest ordin se limitează inclusiv de a mai vinde în spital acel echipament, acei papuci de unică folosință, halate și așa mai departe. Vreau să vă spun că avem un risc major la Spitalul de Copii lucru semnalat de altfel și la Maternitate și la Spitalul Județean și la Neuro, ori rugămintea mea este pentru că e perfect legal, am studiat cu mare atenție acest ordin, să aprobăm în acest plen ca managerii de spitale, în funcție de aceste măsurători, în momentul în care există un risc real de infecție, să poată totuși lua măsurile necesare de limitare a accesului aparținătorilor acestor spitale. Gândiți-vă numai să aveți un copil, o mamă, un prieten, o prietenă operată într-un spital public și să existe un risc major recunoscut de infecție datorită faptului că nu există nici un fel de limită sau de stopare a a vizitelor aparținătorilor în spitalele publice. Vreau să vă rog ca pe cele două subiecte, deci atât discuția cu Casa de Asigurări cât și această intervenție pe ordinul de ministru să le concluzionăm cu material scris pe care să-1 trimitem atât la Ministerul Sănătății cât și la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru că altfel riscăm ca peste o lună două să discutăm serios de cel puțin închiderea Maternității Brașov.

Și acum partea bună, vă promiteam că am și vești mai bune, ieri la Ministerul Turismului, au avut loc premiile de excelență în turism pe anul acesta și vreau să vă spun că avem două hoteluri din județul Brașov care au luat premiul 1 la nivel național. Este vorba de hotelul Kromwell, cel nou deschis lângă gara de călători Brașov care a luat premiul pe anul 2013 pentru investiție nouă iar hotelul Alpin din Poiana Brașov a luat premiul de excelență pentru agrement și SPA. Vă mulțumesc mult.

DI. Aristotel Căncescu

înainte de a vă propune să votăm chestiunea care ține de sănătate și apelul pe care îl facem și către ministrul Sănătății și către Casa Națională de Sănătate de a lua măsuri, doresc să vă spun că la alegerile de anul trecut în materie de sănătate s-au făcut foarte multe promisiuni. Eu nu ascund faptul că a fost un subiect pe care l-am folosit și noi, l-au folosit și ceilalți dar din păcate situații în sănătate a ajuns mai rea decât a fost înainte. Știți că în mandatul trecut m-am luptat de multe ori și haiducește pentru ca să rezolvăm situația din spitale. Să știți că fac și în continuare treaba aceasta indiferent că ministrul Sănătății e coleg de partid, la Casa de Sănătate avem reprezentantul altui partid, mie nu îmi place când dau vina unii pe alții, unul spune că nu are putere asupra celuilalt, dar ceva trebuie făcut și ceva trebuie făcut foarte repede pentru că mie nu mi se pare normal ca să-1 sun pe directorul Răuțea parcă îl cheamă de la Casa de Sănătate și să nu îmi răspundă la telefon. Eu vreau să încerc chiar înlocuirea acestui personaj cât mai repede cu putință pentru că acest om este nociv acolo. Nu aș vrea să credeți că am un război cu sistemul privat de sănătate, m-am întâlnit cu foarte mulți directori în ultimul timp, la mine, de la spitalele private. Colegul Sârbu în ultimele săptămâni a fost la acest spital, l-am vizitat, ceea ce s-a făcut acolo este deosebit. Cei de acolo mi-au povestit că au probleme financiare foarte foarte serioase și ei dar pe de altă parte nu sunt de acord nici cu șmecheriile că se dau banii către anumite spitale iar sistemul public, care nu dă ciubuc să știți, nu îl acuz direct pe domnul Răuțea că face acest lucru, dar ceva e putred acolo. Cu certitudine ceva e putred acolo. Iar dacă nu facem, vă spun, aceste lucruri se vor întoarce împotriva noastră. Domnul Enache cunoaște și dumnealui foarte bine ce se întâmplă la cardiologie. Deci eu sunt de acord că trebuie să trăiască toți, să găsim însă acele formule pentru că altfel situația deja e disperată iar lucrurile care se vor întâmpla acolo să știți că vor fi tragice în viitorul imediat apropiat. Domnul Sarafmceanu

D1. Sarafinceanu Gheorghe

Domnule președinte, de acord cu dumneavoastră și cu colegul Pascu, aș vrea să vă propun și să îl rog pe Mihai în completarea acelui material să ridice aceleași probleme și pentru spitalele din județ. Cunosc foarte bine situația din Spitalul Rupea, deci același tratament îl are, nu au nici măcar bani de salaii de la casă, să nu mai vorbesc de medicamente și de celelalte utilități care trebuiesc plătite, primăriile sunt așa cum sunt, știm toți care este situația financiară la primării, primăria a trebuit să plătească o parte sau toate utilitățile, la Rupea s-a plătit o tranșă din datoriile care erau pe anul trecut, au fost anchete făcute, transmise de domnul prefect, controale, nu s-a găsit absolut nimic în neregulă dar bani tot nu au venit. Deci aș avea rugămintea în completarea acelui material să se treacă și spitalele din județ.

Dl. Aristotel Căncescu

Am înțeles, eu chiar vreau să facem la modul general, nu pentru un spital anume, vreau să vă spun însă că situația este întradevăr delicată însă situația la noi este tragică, avem cele mai mari spitale, avem cele mai multe paturi, avem responsabilitate pentru cam 80% din sistemul județean. Aș dori însă să fac o precizare, eu nu vreau să politizez această chestiune, categoric că în ultimii 15 ani toate partidele importante am fost la guvernare și toate sunt vinovate pentru faptul că sistemul de sănătate este în situația care este. Deci departe de mine gândul de a politiza acest subiect dar ceva va trebui făcut și prima măsură, cu domnul Popa pe care l-am rugat să se ocupe mai mult de această chestiune, înțeleg că o treabă a și rezolvat-o sau e pe cale să o rezolve vis-a-vis de vânzarea unor spitale, pentru că și la oncologie, cei de aici, cei din Brașov am înțeles că au făcut un blocaj să vindem oncologia, deci să și-o țină dar ei nu știu un lucru, că numai pentru dezactivarea instalației de acolo de cobalto-terapie trebuie să cheltuim 300.000 de euro. Clădirea de acolo e părăsită, mai sunt câteva cabinete care funcționează dar ei nu știu ce își închipuie, trecând peste faptul că noi putem să le cerem și noi și primăria să răspundă de acea clădire că au o responsabilitate, clădirea aia dă să se dărâme, acoperișul dă să zboare. Deci sunt niște responsabilități pe care le au și ei și ar trebui să înțeleagă că în situația de sărăcie și de criză când nu găsești fonduri este o crimă să păstrezi acele imobile. Pentru ce? Că nici nu le putem repara, nici nu le vindem și ne asumăm noi responsabilitatea pentru faptul că le ținem în continuare. Cu banii pe care i-am luat cum i-am luat, de pe Dermato 2 milioane, începem investiția la Spitalul Județean. Mai facem modernizarea în încă o treime din spital. Am putea să terminăm Spitalul Județean cu acei bani.

Dl. Mihai Pascu

Stimați colegi nicodată nu am făcut o propunere fără a avea și soluția. Soluția este tot legea. Există un Ordin al Ministrului Sănătății din mai 2013 prin care Casa de Asigurări de Sănătate poate încheia contractele cu spitalele cu majorare de 25%, atâta tot că această Casă de Asigurări de Sănătate a județului Brașov nu vrea să respecte acest ordin. Singurul lucru care vă rog este să folosim Comisia de sănătate sau altă comisie dacă doriți dumneavoastră să înființăm, împreună cu Instituția Prefectului, să discutăm formal, oficial, cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate ca să accepte încheierea contractelor la spitalele publice în baza acestui ordin. Deci soluții există, nu facem o interpelare numai de dragul de a arăta o situație catastrofală.

Dl. Popa Mihai

Domnule preșdinte, stimați colegi, așa cum a precizat și domnul președinte, eu am avut un mandat din partea domnului președinte pentru a mă ocupa mai profund de această problemă vis-a-vis de problemele pe care le au spitalele din județul Brașov. Chiar ieri am avut o întâlnire cu domnul președinte Bădescu de la Casa Națională de Sănătate și problemele trebuiesc nuanțate oarecum. Noi am prioritizat pentru cele 3 imobile, săptămâna viitoare așteptăm o hotărâre de guvern pentru că dacă aceste trei imobile vor trece în proprietatea și administrarea consiliului județean și al Județului Brașov bineînțeles că vom putea, preconizăm și o sursă viitoare de venituri în aceste imobile, eventual prin înstrăinarea acestor imobile și am putea atunci să dăm o parte din acești bani sau chiar toți acești bani pentru finanțarea sistemului de sănătate pe de o parte, pe de altă parte fiind informat despre problema de la cardiologie de la Spitalul Județean, pentru cardiologie am discutat cu domnul Bădescu, pentru acest motiv chiar președintele Casei a făcut distribuția și decontările pentru acest program direct prin Casa Națională pentru că au fost discuții la Brașov cu Casa Județeană și atunci domnul președinte Răuțea de la Casa Județeană nu a mai avut nici o implicație în acest program și am insistat pentru suplimentare, avem promisiuni dar de regulă cam aștept să se rezolve și după aceea discut despre rezolvarea problemei. Eram informat și despre Maternitate, situația de acolo de la Maternitate ajunsese la un blocaj acum două săptămâni. Din păcate acolo avem o problemă și de management al instituției, se funcționează în acest moment fără compartimentele esențiale inclusiv fără director economic, ca urmare managerul a fost nevoit să se prezinte la negocierile cu Casa Județeană de Sănătate în formula el și șefii de secție fără a a vea alte, să spun eu, informații și resurse suplimentare și când discutăm de bani este obligatoriu să fie prezent și directorul economic al instituției. Pentru acest motiv eram în pragul unui blocaj deoarece în prima fază s-a refuzat semnarea contractului cadru ori refuzându-se semnarea contractului cadru s-ar fi ajuns la un blocaj total pentru că nu s-ar fi putu face absolut nici un fel de plată, nici măcar plata salariilor, nu mai discutăm de medicamente, deci practic instituția ar fi fost închisă, ulterior s-a semnat cu o obiecțiune acest contract cadru iar ultima problemă pe care vreau să o supun atențeiei dumneavoastră, este întradevăr așa cum a spus și colegul Mihai, trebuie să obținem acea majorare de 25% perfect legal fiind prevăzută în actele normative care reglementează acest domeniu. Este posibil, s-a discutat, dar problema este următoarea, deci și bugetul Casei Naționale este oarecum grevat pe niște statistici care ne-au fost prezentate ieri, nu pot să le verific dar va trebui să facem demersurile necesare să vedem dacă așa stă situația, se pare că județul Brașov vis-a-vis de numărul de paturi și vis-a-vis de încărcarea cu actul medical a obținut cam 10% mai mult decât alte județe din țară și pentru acest motiv dumnealor au o poziție în acest moment mai reticentă dar dacă este real ceea ce au semnalat managerii de la spital avem întradevăr o problemă la Casa Județeană de Sănătate pentru că nu este de acceptat ca sistemul public de sănătate, nu oricine își poate permite să meargă în sistemul privat, nu este de acceptat să fie împărțiți banii în această formulă preferențial pentru sistemul privat. Deci pentru acest motiv până mâine îi voi cere domnului președinte de la Casa Județeană de Sănătate un raport pe această temă.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Popa eu v-aș ruga să îi cereți demisia cel mai bine pentru că mă îndoiesc că domnul Răuțea va face acolo treabă mai bună. Eu am avut o discuție și cu domnul ministru Niță care mi-a promis că o să-1 schimbe pe acest personaj. Acolo nu o să facem treabă cu un om care refuză să Uk        dialogheze și care face aceste șmecherii, că sunt clar șmecherii, pe cifre vă

putem argumenta, părerea mea e că aceasta ar fi cea mai bună chestiune și acolo să fie adus un personaj onest care chiar să vrea să rezolve problemele din sănătatea brașoveană. Domnul Danu.

DL Aurelian Danu

Domnule președinte, eu cred că sănătatea reprezintă o prioritate pentru toți cei care suntem astăzi aici în plenul consiliului județean și aș dori la modul cel mai onest și constructiv să mandatăm în primul rând Comisia de sănătate să sprijine atât executivul consiliului județean în a face o verificare foarte atentă a tot ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate din județul Brașov pe de o parte, pe de altă parte, această Comisie, noi nu trebuie să uităm că are ca principală atribuție elaborarea unei strategii coerente nu numai în ceea ce privește sistemul spitalicesc din județul Brașov ci și serviciile conexe. Mă refer la farmacii, la cabinete, la ambulatorii, la ambulanță, la sistemul de urgență și așa mai departe și de asemenea propun să solicităm și sprijinul Instituțieii Prefectului care prin corpul de control și având în vedere faptul că această instituție coordonează serviciile deconcentrate de specialitate, să ne sprijine în acest demers, pe noi cei din consiliul județean, să dăm o undă verde unei strategii coerente și în foarte scurt timp să îi putem asigura pe toți brașovenii și să îi convingem că sănătatea este o prioritate a noastră, cu siguranță această propunere poate fi completată și de o mai bună colaborare cu Comisia de sănătate de la nivelul Consiliului Local al municipiului Brașov pentru că și primăria are o responsabilitate în acest sens și cred că a comunica împreună în a stabilii o strategie pentru sănătate, pentru județul Brașov și pentru municipiul Brașov, trebuie să fie o prioritate. Vă mulțumesc.

Dl. Mihai Pascu

Domnul Danu să știți că prefectul este informat, luni la ora 9 este ședință comună.

Dl. Paul Enache

Domnule președinte din datele pe care le avem legate de Casa de Asigurări dacă totuși v-ați gândit ca să-1 schimbați pe Răuțiu, schimbați toată gașca din subordinea lui și verificați și ale cui sunt doamnele din subordinea lui Răuțiu și să se verifice și cei 10% bani în plus care au venit și ce destinație au avut, unde s-au dus. Și la următoarea ședință sau chiar în conferință de presă să dăm publicității toate aceste verificări.

Dl. Aristotel Căncescu

Noi nu avem competența să facem acolo un control, prefectul are această competență, dar domnul prefect este sesizat și este și el destul de turat pe chestiunea aceasta, rămâne săptămâna viitoare ca să inteprindem în comun și propunerea pe care vă o fac este să face acest apel către Casa de Sănătate atât la nivel național cât și local, aceasta e o propunere și a doua este să împuternicim Comisia de sănătate să înceapă demersul pentru a rezolva această chestiune pentru că așa nu se mai poate. Deci această propunere eu o supun votului dumneavoastră, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat această propunere. Trecem la ordinea de zi punctul 1 procesul-verbal al ședinței din 28.03.2013, obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 proiect de hotărâre privind numirea doamnei Martin Virginia în funcția publică de conducere de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, obiecții? Doamna a dat concurs la București, dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 3 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat( Domnul consilier județean Vasile Ungureanu se abține de la vot). Punctul 4 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov pe anul 2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 4, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 5, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-miiitare a județului Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 6, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru 2012, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 7, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.29/29.01.2013 a Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 8, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Viștea de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 9, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Voila de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 10, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Ormeniș de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 11, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Șinca Nouă de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 12, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe trimestrul II al anului 2013, cu suma de 156,74 mii lei, reprezentând impozit pe profit și redevență virată de S.C. Compania APA Brașov S.A., discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 13, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului

Brașov cu Asociația de Părinți a Colegiului Național „UNIREA” Brașov și finanțarea cu suma de 6.000 lei pentru derularea unor proiecte educaționale, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 14, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Orașul Râșnov în vederea realizării în comun a lucrărilor de execuție la obiectivul „Modernizare DJ 101 - Râșnov - U.M.01454, km 0+000 -9+100”, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 15, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 proiect de hotărâre privind preluarea dreptului de administrare pe o perioadă de 5 ani a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Consiliului Județean Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 16, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 17 proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea inventarului domeniului public și privat al județului Brașov pe anul 2012, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 17, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat Punctul 18 proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al județului Brașov a unor bunuri imobile (construcții și terenuri), discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 18, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 19 proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale județene pentru operatorul S.C. TRANSBUS SA, pe traseul Brașov (SC Transbus SA str. 13 Decembrie nr.135 - Autobaza - parcare) -Ghimbav (SC IAR SRL - incintă), discuții? Vă ascult.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte, stimați colegi, acest punct și următoarele care au ca obiect licențele pentru traseele inteijudețene, s-a dat o Ordonanță de Guvern care prelungește, acea ordonanță prelungește valabilitatea licențelor de traseu nu noi. Nu lasă la latitudinea noastră sau a altor entități această prelungire că nu putem vota noi dacă suntem sau nu de acord cu legea. Mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun, am înțeles, cu atât mai mult înseamnă că e o formalitate, următoarele trei puncte vi le supun votului, punctul 19, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 20 proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale județene pentru operatorul S.C. TRANSBUS SA, pe traseul Brașov (Autobaza SC Transbus SA str. 13 Decembrie nr.135 - Autobază - parcare) - Hărman (SC Lautos SRL - incintă), discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 20, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 21 proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale județene pentru operatorul S.C. TRANSBUS SA, pe traseul Brașov (Autobaza SC Transbus SA str. 13 Decembrie nr.135 - Autobaza - parcare) - Cristian (SC Valachia Apex SRL -punct de lucru Cristian - incintă), vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi s-a aprobat. Punctul 22 proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale județene pentru operatorul S.C. BOGTRANS TOUR SRL, pe traseul Cincu (Primărie) - Făgăraș (Liceul teologic Dr.Ioan Șenchea -Parcarea liceului), culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 23 proiect de hotărâre privind prelungirea programului județean de transport public de persoane prin curse regulate și prelungirea contractelor cadru de delegare a serviciului de transport, discuții? Domnul Danu.

Dl. Aurelian Danu

Domnule președinte, referitor la așa cum spunea și colegul Vasile Ungureanu, la nivelul Comisiei juridice am avut câteva discuții și cu cei din serviciul de specialitate și având în vedere că există această odonață de urgență care prelungește automat până la 31 decembrie 2013 aceste licențe de traseuri și coroborat cu faptul că noi într-o ședință anterioară am pus în discuție elaborarea unui concept integral de transport la nivelul județului Brașov structurat pe trei piloni Zona Metropolitană și celelalte zone de dezvoltare Rupea și Făgăraș, care ar trebui să fie legate de Brașov, aș propune ca în această perioadă până în decembrie, indiferent de reglementările care dacă vor veni sau nu la nivel național, noi totuși să revenim pe activarea acelei comisii pe care am propus-o încă din plenul trecut pentru a elabora un concept integrat de trasnport. Motivația acestui fapt rezidă în câteva elemente. în primul rând este ideea de a respecta principiul conform căruia mijloacele de transport public să ajungă în toate localitățile județului Brașov, în al doilea rând vorbim, așa cum și dumneavoastră subliniați într-o ședință anterioară, de necesitatea sprijinirii sau a găsirii unei modalități de subvenționare a transportului pentru bătrâni, elevi și studenți care merg la școli în municipiile din județul Brașov sau în orașul Rupea, vorbeam de dezvoltarea tursimului și știm că dacă vrem să dezvoltăm turismul la nivelul județului Brașov, unde sunt foarte multe obiective turistice care ar putea să fie vizitate dar care au nevoie de crearea acestei infrastructuri de mobilitate. Din câte știm există discuții destul de lansate și cu Primăria Muncipiul Brașov referitoare la transportul metropolitan și propunem ca atare înființarea acestei comisii care alături de serviciul de specialitate din consiliul județean să elaboreze într-o perioadă de câteva luni o propunere, un draft de strategie de dezvoltare a transportului. Vă mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun, am reținut această propunere, am și avut discuții și cu Primăria Brașovului în acest sens. Deocamdată supun votului dumneavoastră punctul 23, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 24 proiect de hotărâre privind încadrarea unui drum județean în categoria funcțională a drumurilor comunale, situat pe teritoriul administrativ al comunei Lisa, județul Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 24, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 25 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.226/20.12.2012 a Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în vederea editării unei publicații cu apariție săptămânală în scopul promovării politicii de dezvoltare durabilă a județului Brașov în rândul cetățenilor, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 25, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 26 proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru constituirea unui parc industrial pe structura activelor dezafectate din sectorul producției civile aflate în patrimoniul SC METROM SA Brașov, discuții?

Dl. Aurelian Danu

Domnule președinte avem tradiționalul nostru amendament la toate aceste puncte, solicităm convocarea AGA și la Metrom și la Carfîl. Nu cred că ar fi o problemă să fie convocați.

Dl. Aristotel Căncescu

Este, domnul Danu, nu vă mai grăbiți cu treaba aceasta pentru că unii dintre noi din cauza asta putem să avem o problemă. Vreau să vă spun că sistemul nostru legislativ din acest punct de vedere nu este bine pus la punct. Suntem aici trei persoane care dacă votăm devenim imediat incompatibile. Lucrurile încă nu sunt clarificate și lăsați-mă să le clarific legislativ. Eu acuma nu am ce face și trebuie să le clarific pentru că dintr-o chestiune la care nu mă așteptam, știți cu toții ce a ieșit. Noi facem parte cu 0,06% din AGA de la Asociația de Apă a Sibiului, o chestiune din care eu nu am vrut să facem parte, noi am pierdut o parte din județul Brașov, m-am opus de atunci, domnul Kovacs cunoaște foarte bine aceste chestiuni, m-am opus de atunci, am semnat actele cum era firesc, că Legea 215 zice că sunt reprezentantul Județului și cel care semnează, tot Lgea 215 zice că trebuie să pun în aplicare toate hotărârile de consiliu, dar chestiunile acuma au ajuns, bun nu sunt numai eu în această situație, sunt 7 președinți de consilii județene și vreo 300 de primari din țară, din toate formațiunile politice, juriștii recunosc că este o necorelare a legilor cu legile Uniunii Europene pentru că această chestiune ne-a fost cerută de către Uniunea Europeană, ne-au fost cerute aceste asocieri. La ora actuală se pregătește o ordonață de guvern pentru a clarifica această chestiune, dar vă rog nu faceți încă aceste precizări până nu clarificăm noi lucrurile și chiar o să le propun colegilor să nu voteze deloc la acest punct, colegii din executiv, noi avem o problemă, noi 3, dumneavoastră nu aveți această problemă, dar noi trei nu am putea să votăm, pe de altă parte nu mi se pare firesc pentru că noi avem statut și de consilier. Este o anomalie dar să nu intrăm în păcat eu vă propun la aceste puncte care țin de acel zis AGA de care vorbește domnul Danu, noi trei să nu votăm și să specificați și în procesul verbal că nu am votat. Domnul Pascu.

Dl.Mihai Pascu

Ca răspun domnului Danu care este practic o clarificare pentru toți colegii pentru că am discutat cu doamna secretar Dumbrăveanu și permiteți-mi să vă citez din legea societăților comerciale din Legea 31/1990 republicată, art. 121, acționarii reprezentând întregul capital social vor putea dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei. Oricum în continuare în motivația aceasta se spune în perioada în care județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov este unic acționar al societății având în vedere că plenul întrunește și atribuțiile adunării generale și așa mai departe. Rugămintea mea, dacă există această prevedere în lege care ne permite convocarea în aceste condiții vă rog să vă gândiți că pentru aceste două societăți comerciale la care suntem acționar unic trebuie făcută descărcarea de bilanț pentru că altfel avem probleme cu finanțele publice. Vă mulțumesc.

Dl. Popa Mihai

Ceea ce spune colegul Pascu este real dar Legea 31 ne impune o dată pe an să facem o AGA. Deci are o ordinară care trebuie ținută anual totuși. Atâta am avut de spus.

Dl. Aristotel Căncescu

Oricum vă propun să nu votați. Domnul Gabor.

Dl. Adrian Gabor

Da nu înțeleg de ce nu se convoacă aceste adunări generale. De ce le este frică? Poate să vină din grupul nostru unul singur și să îi dăm mandat, se poate și prin mandat reprezenta.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu am văzut proiectul de ordonanță, domnul Dragnea l-a pregătit, mai așteptați o săptămână, două, această ordonanță va trece prin guvern și după aceea aceste lucruri vor fi clarificate. Așa că mai aveți un pic de răbdare. Deocamdată supun votului dumneavoastră punctul 26, vă rog să votați dumneavoastră, culegem voturile, cu 15 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 27 proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2012, a contului de profit și pierdere pe anul 2012, precum și a distribuirii profitului net aferent anului 2012 pentru S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 27, vă rog să votați, culegem voturile, cu 17 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 28 proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2012, descărcarea de gestiune, precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2012 ale S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 28, vă rog să votați, culegem voturile, cu 14 voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Aurelian Danu

Domnul președinte noi aveam la începutul ședinței 33 de consilieri prezenți.

Dl. Aristotel Căncescu

Au votat 24, atâția și-au exprimat votul, nu uitați că noi nu votăm, noi nu am votat, nu mai speculați acum treaba asta. Ttebuie să treacă chestiunile acestea. Punctul 29 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2013 pentru S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 29, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 17 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 30 proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 30, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 15 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 31 proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2012, a contului de profit și pierdere pe anul 2012, precum și a distribuirii profitului net aferent anului 2012 pentru S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 31, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 15 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 32 proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2012, descărcarea de gestiune, precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2012 ale S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 32, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 14 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 33 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2013 pentru S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 33, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 14 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 34 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei, doamnei SAUCĂ DOINA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 34, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 35 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei, domnului MARINESCU DAN, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 35, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 36 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.500 euro, doamnei MOCANU NADIA ELENA, pentru minora MOCANU DENISA MIHAELA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 36, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 37 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.500 lei, doamnei FILIP ELENA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 38 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.500 lei, domnului ROȘCA VIOREL, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 39 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei ANGHEL IOANA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 40 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 1.500 lei, doamnei BORZOȘI ANA, pentru minora BORZOȘI LARISA persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 40, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 41 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă reprezentând echivalentul în lei a 2.000 euro, doamnei ȘARGU IRINA, pentru minorul ȘARGU RÂUL GABRIEL, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 41, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 42 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei, domnului MĂCELĂROIU MIHAI BOGDAN, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 42, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Mihai Pascu

Domnule președinte dacă îmi permiteți în timpul plenului doamna director Popescu a primit un anunț de la finațe, cred că e important, pentru plen.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun, vă fac propunerea să delegați executivul ca să rezolvăm, oricum e vorba de plata arieratelor, vă rog să votați, dacă sunt obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră această propunere, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Deci mai vin și vești bune. Punctul 2 diverse proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei de investiții pe anul 2013, la Cap.66.02 - Sănătate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 2, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 18 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Județul Dâmbovița în vederea implementării și realizării în comun a investiției : Proiect „TRANSCARPATICA” - drum interregional Moroeni, județul Dâmbovița (DN71) - Moieciu de Jos, județul Brașov (DN73), vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Brașov, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Brașov 2012 -Capitală Europeană a Culturii”, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 4, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu S.C. „Centrul Educațional Magister Prinț” și finanțarea cu suma de 1.000 lei, pentru editarea volumului „O incursiune în trecut”, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 5, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația „Ramidava XXI” Rupea și finanțarea cu suma de 15.000 lei pentru organizarea evenimentului „festivalul aniversar al fanfarei țărănești din Rupea”, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 6, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Casa Orășenească de cultură Rupea și finanțarea cu suma de 20.000 lei pentru organizarea evenimentului „50 de ani de activitate folclorică la Rupea”, discuții? Nefîind supun votului dumneavoastră punctul 7, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al creditelor interne și externe pe anul 2013, discuții? Nefîind supun votului dumneavoastră punctul 8, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 proiect de hotărâre privind reîntregirea programului de cheltuieli aferente drumurilor județene pentru anul 2013 prin alocarea sumei de 900.000 lei din disponibilul existent în excedentul Județului Brașov pe anul 2012 la Cap.84.02 - transporturi, discuții? Nefîind supun votului dumneavoastră punctul 9, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de licitație deschisă pentru încheierea unui acord cadru pentru lucrările privind întreținerea și repararea drumurilor județene-întreținere curentă pe timp de vară și pe timp de iarnă, discuții? Nefîind supun votului dumneavoastră punctul 10, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 proiect de hotărâre privind împuternicirea executivului Consiliului Județean Brașov pentru încheierea contractelor de cooperare a Județului Brașov cu mass-media locală și națională, ca urmare a lansării concursului de proiecte mass-media pe site-ul Consiliului Județean Brașov și a procedurii de selecție efectuate de către comisia de evaluare, discuții? Nefîind supun votului dumneavoastră punctul 11, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, domnului CĂLIN AUREL, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, discuții? Nefîind supun votului dumneavoastră punctul 12, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.500 Iei, domnului FILICHE GELU, pentru FDLICHE ALEXANDRU MARIAN, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, discuții? Nefîind supun votului dumneavoastră punctul 13, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Proiectului „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov”, discuții? Dacă aveți discuții la următoarele 6 puncte? Este aceeași chestiune, supun votului dumneavoastră punctul 14, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Brașov, în calitate de Lider de Proiect și un număr de 15 U.A.T. - uri, în vederea realizării Proiectului „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov”, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Proiectului „Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri și Consiliul Județean Brașov”, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 17 proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Brașov, în calitate de Lider de Proiect și un număr de 15 U.A.T. - uri, în vederea realizării Proiectului „Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri și Consiliul Județean Brașov”, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 18 proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Proiectului „Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin implementarea de soluții informatice integrate destinate gestiunii Registrului Agricol și a tuturor activitățiilor specifice la nivelul Județului Brașov - Regiunea Făgăraș”, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 19 proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Brașov, în calitate de Lider de Proiect și un număr de 15 U.A.T. - uri, în vederea realizării Proiectului „Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin implementarea de soluții informatice integrate destinate gestiunii Registrului Agricol și a tuturor activitățiilor specifice la nivelul Județului Brașov - Regiunea Făgăraș”, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 20 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Casa Mureșenilor cu suma de 27,55 mii lei, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat.

Propunerile domnului Coman, prima, reabilitarea Bastionului Fierarilor, este un monument care ține de cetatea Brașovului, noi am dori să îl luăm noi în patrimoniul nostru, din păcate nu sunt bani ca să se construiască niște arhive naționale, oricum arhivele naționale nu au ce căuta acolo, Poliția Brașov nu are bani să renoveze, fațada arată după cum bine vedeți când treceți pe acolo, dacă sunt obiecții cu Poliția Brașov? Cu Ministerul de Interne, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 cooperare cu Republica Moldova, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Junii Brașoveni au două propuneri 6.500 și 10.000 de lei, două persoane juridice distincte, o să propun două voturi. Prima dată 6.500 de lei, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. A doua propunere este pentru 10.000 de lei, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Vă propun să votăm 15.000 de lei la Cetatea Rupea cu amendamentul ca acești bani să îi dăm numai dacă este cazul pentru că eu din câte știu am dat 70.000 pentru că acolo mai erau niște lucrări de făcut și chiar vă recomand pe data de 15 să mergeți acolo. Eu am fost și e o chestiune remarcabilă care s-a făcut în principal prin eforturile primăriei din Rupea și a primarului de acolo. Contribuția noastră, a consiliului județean, a fost mică.

Dl. Sarafinceanu Gheorghe

Domnule președinte, eu aș invita toți consilierii pe data de 15 pentru ora 10. Am vorbit cu primarul după ce am vorbit cu dumneavoastră pentru ca să participați și dumneavoastră, va fi tăierea panglicii.

DI. Aristotel Căncescu

Supun votului dumneavoastră această propunere, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Două persoane vă rog să le nominalizați din partea PNL-ului una era incompatibilă și cealaltă tot probleme de incompatibilitate, domnul Coman aveți cuvântul.

Dl. Claudiu Coman

Deci la Parcul Industrial Metrom pentru Consiliul de Administrație domnul Ticușan Adrian nominalizat.

Dl. Aristotel Căncescu

Vă rog să votăm, procedură de vot secret vă rog, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. A doua propunere.

Dl. Claudiu Coman

La Parcul Industrial Carfil Râpea Cristina.

Dl. Aristotel Căncescu

Vă rog să votăm, culegem voturile cu 22 de voturi s-a aprobat. Domnul Gabor 5.000 de lei pentru Liceul de Muzică. Discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Doamna Luminița vă rog precizați.

Dna. Luminița Olteanu

Aș vrea ca hotărârea să fie redactată exact ca și proiectul de hotărâre că acolo a apărut din data de, ori în proiect nu există acest lucru.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Este vorba de hotărârea în care s-a făcut revocarea pentru propunerile din Hotărârile 2008-2010 în care se propunea încheierea unor contracte de închiriere cu Biserica Evanghelică. Noi am scris că cu data prezentei se ia hotărârea de revocare, trebuia să scriem în conformitate cu propunerea doamnei Luminița Olteanu care a fost inițiatorul acestei hotărâri, se revocă fără să scriem cu data prezentei.

Dl. Mihai Pascu

A

înseamnă că nu avem ce vota

Dna. Maria Dumbrăveanu

Trebuie să se voteze pentru că o să corectez acest articol unic al hotărârii.

DI. Aristotel Căncescu

Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Mariana Câju te rog, propunerea.

Dna. Mariana Câju

Da, este o propunere discutată deja în Comisia de sănătate și are avizul comisiei, este vorba de un proiect, toate aceste persoane au dizabilități fizice și cooperarea este în valoare de 4.000 de lei.

Dl. Aristotel Căncescu

Discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Doamna Minea.

Dna. Minea Luana

Este la fel un caz discutat în Comisia de sănătate, cu aviz de la Comisia de sănătate care nu a reușit să intre pe ordinea de zi.

Dl. Aristotel Căncescu

Supun votului dumneavoastră și această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Șandru bilanțul de la Consilprest dacă sunt discuții? Vă rog să votați, cu 15 voturi pentru s-a aprobat. Domnul Szakal alocarea pentru o biserica a 10.000, biserică ortodoxă.

Dl. Andras Szakal

Am discutat și cu colegi de ai dumneavoastră de partid și știu situația de la Biserica Ortodoxă Zizin și chiar am avut niște discuții cu ei, sunt disperați și mi-au zis că ar fi binevenit acest sprijin financiar.

Dl. Aristotel Căncescu

Am rugămintea că a mai fost o propunere pentru Lisa, vă rog lăsați-o să o analizăm din acel buget și o să dăm din acel buget pe care îl avem pentru biserici. Știți care e treaba? Părerea mea este dacă se face o rectificare bugetară la biserici va trebui să mai dăm bani.

Dna. Minea Luana

Aș vrea și eu să intervin, este vorba despre niște festivități care vor avea loc la acea biserică unde se încearcă renovarea.

Dl. Aristotel Căncescu

Supun votului dumneavoastră această propunere cu valoarea de 10.000 de lei.

Dl. Zavarache Constantin

Deci vreau să intervin, pe data de 2 iulie acolo este acea festivitate, este legată de Duhovnicul Gherman a lui Șaguna.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun, supun votului dumneavoastră, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat Domnul Paler cu Sâmbăta de Sus 20.000 de lei, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Vă mulțumesc, declar ședința închisă.

Președinte, Aristotel Căncescu

Secretar, Dumbrăveanu Maria