Hotărârea nr. 252/2013

Hotărârea.nr.252 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 07 iunie 2013

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 252

din data de 7.06.2013

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 07 iunie 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 07 iunie 2013;

Analizând Dispoziția nr. 158/04.06.2013, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, la data de 07.06.2013, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov, a unui număr de 25 propuneri formulate de Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 2 propuneri formulate de consilierii județeni în plenul consiliului județean.

Art.3. - Se aprobă scoaterea de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov, a punctului nr. 9 din Dispoziția nr. 158/04.06.2013, precum și a punctului nr. 1 din lista punctelor ..Diverse" (pct. nr.12 din ordinea de zi).

Art.4. - Se aprobă amânarea de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean

Brașov, a punctului nr.8 din Dispoziția nr. 158/04.06.2013.

Ărt.5. - Se aprobă ordin de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 07.06.2013. cu modificările pro
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu