Hotărârea nr. 251/2013

Hotărârea.nr.251 – privind aprobarea alocării umei de 20.000 lei pentru executarea lucrărilor de reparaţii ale drumului judeţean DJ 108 B, în vederea realizării lucrărilor necesare pe porţiunea de drum de 500 m, afectată de lucrările la microhidrocentrală

Mill yit.

'•I


România


C ONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 251 din data de 23.05.2013

- privind aprobarea alocării sumei de 20.000 lei pentru executarea lucrărilor de reparații ale drumului județean DJ 108 B, în vederea realizării lucrărilor necesare pe porțiunea de drum de 500 m, afectată de lucrările la microhidrocentrală

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23 mai 2013;

Analizând propunerea domnului consilier județean Paler Ioan Miron, prin care se propune alocarea sumei de 20.000 lei pentru executarea lucrărilor de reparații ale drumului județean DJ 108 B, în vederea realizării lucrărilor necesare pe porțiunea de drum de 500 m, afectată de lucrările la microhidrocentrală;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 102/2013 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2013;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei, în limita fondurilor disponibile, pentru executarea lucrărilor de reparații ale drumului județean DJ 108 B, în vederea realizării lucrărilor necesare pe porțiunea de drum de 500 m, afectată de lucrările la microhidrocentrală.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean, prin Direcția Administrare Drumuri și PoduriBC/BC

Se difuzează la:

1 ex.- DADP

1 ex.- d-nul consilier județean PALER IOAN MIRON

1 ex.- Direcția Economică

1 ex.- Serviciul buget

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție