Hotărârea nr. 25/2013

Hotărârea.nr.25 - privind aprobarea încetării Contractului de Asociere cu Municipiul Făgăraş pentru realizarea investiţiei „Reabilitare, retehnologizare Staţie de epurare în municipiul Făgăraş”, judeţul Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 25

din data 29.01.2013

- privind aprobarea încetării Contractului de Asociere cu Municipiul Făgăraș pentru realizarea investiției „Reabilitare, retehnologizare Stație de epurare în municipiul Făgăraș”, județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr.755/28.01.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, privind aprobarea încetării Contractului de Asociere cu Municipiul Făgăraș pentru realizarea investiției „Reabilitare, retehnologizare Stație de epurare în municipiul Făgăraș”, județul Brașov deoarece Administrația Fondului pentru Mediu, Direcția Implementare Proiecte, prin decizia Comitetului Director a hotărât încetarea „Contractului pentru finanțarea nerambursabilă nr.20/N/26.03.2008”;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”f’ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă încetarea Contractului de Asociere cu Municipiul Făgăraș pentru realizarea investiției „Reabilitare, retehnologizare Stație de epurare în municipiul Făgăraș”, județul Brașov

Art.2.- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.233/23.07.2010 privin asocierea județului Brașov cu municipiul Făgăraș, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare, Retehnologizare Stație de Epurare în municipiul Făgăraș, județul Brașov” își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului

PREȘED1 Aristotel C


rE, :escuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu