Hotărârea nr. 248/2013

Hotărârea.nr.248 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, doamnei CIOCLU MIHAELA, pentru minora CIOCLU IULIANA ALEXANDRA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro Website: wwN.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.248

din data de 23.05.2013

- privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, doamnei CIOCLU MIHAELA, pentru minora CIOCLU IULIANA ALEXANDRA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 mai 2013;

Analizând propunerea doamnei consilier județean Minea Luana privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, doamnei CIOCLU MIHAELA, pentru minora CIOCLU IULIANA-ALEXANDRA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 127/28.03.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități. a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, pe anul 2013, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 154/28.04.2010 privind aprobarea analizării, verificării și a promovării propunerilor de soluționare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situație de extremă dificultate, de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158/19.02.2011 privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/9.03.2012 privind aprobarea schimbării denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91. alin. (1). lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale  nr.215/2001,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, doamnei CIOCLU MIHAELA, pentru minora CIOCLU IULIANA ALEXANDRA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor  Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE AristotelContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu