Hotărârea nr. 247/2013

Hotărârea.nr.247 – privind aprobarea alocării sumei de 4.000 lei Asociaţiei pentru Persoane cu Dizabilităţi Fizice „Sf. Haralambie” Braşov din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Judeţene Pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilităţi, a Persoamnelor Vârstnice şi Promovarea Solidarităţii Sociale Braşov, pentru susţinerea proiectului „Atelier de creaţie pentru tineri cu dizabilităţi”

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.247

din data de 23.05.2013

- privind aprobarea alocării sumei de 4.000 lei Asociației pentru Persoane cu Dizabilități Fizice „ Sf. Haralambie” Brașov, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, pentru susținerea proiectului “Atelier de Creație pentru tineri cu dizabilități”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23 mai 2013;

Analizând propunerea doamnei consilier județean Câju Mariana, precum și adresa Asociației pentru Persoane cu Dizabilități Fizice „ Sf. Haralambie” Brașov, susținută de Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, înregistrată sub nr. 2982/2013, prin care se propune alocarea sumei de 4.000 lei, pentru susținerea proiectului “Atelier de Creație pentru tineri cu dizabilități”;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 127/28.03.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități. a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov pe anul 2013;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 4.000 lei Asociației pentru Persoane cu Dizabilități Fizice „Sf. Haralambie” Brașov, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, pentru susținerea proiectului “Atelier de Creație pentru tineri cu dizabilități”.

Art.2. - Condițiile de utilizare și justificare a sumei de 4.000 lei vor fi reglementate prin contractul de cooperare ce se va încheia între Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități. a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov și Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice „ Sf. Haralambie” Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean, prin Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov,

asigură aducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

BC/BC

Se difuzează la:

1 ex.- Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități. a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov

1 ex.- d-na consilier județean Câju Mariana

1 ex.- CABINET PREȘEDINTE

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție