Hotărârea nr. 246/2013

Hotărârea.nr.246 – privind corectarea erorii materiale referitoare la Hotărârea nr.23/29.01.2013 a Consiliului Judeţean Braşov, pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Judeţean Braşov nr.144/16.12.2008 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru spaţiile ocupate de instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov, în imobilul situat în municipiul Braşov, str.Apullum nr.1-3 şi 300/02.11.2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.144/16.12.2008

România Adresa: Bd-Eroilor'nr-5

cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Consiliul Județean Brașov


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.246

din data de 23.05.2013


- privind corectarea erorii materiale referitoare la Hotărârea nr.23/29.01.2013 a Consiliului Județean Brașov, pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr. 144/16.12.2008 privind aprobarea închirierii contractelor de închiriere și stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile ocupate de instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, în imobilul situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr. 1-3 și 300/02.11.2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 144/16.12.2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013;

Analizând propunerea doamnei consilier județean Olteanu Luminița Nicoleta privind corectarea erorii materiale la Hotărârea nr.23/29.01.2013 a Consiliului Județean Brașov, pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr. 144/16.12.2008 privind aprobarea închirierii contractelor de închiriere și stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile ocupate de instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, în imobilul situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr. 1-3 și 300/02.11.2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 144/16.12.2008, în sensul precizării faptului că cele două hotărâri revocate nu au produs efecte juridice, caz în care revocarea celor două hotărâri duce la desființarea efectelor juridice din momentul adoptării lor, în consecință propune redactarea art.l al HCJ nr.23/29.01.2013 fără sintagma „cu data prezentei”;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:


Art.l, - Articolul nr.l al Hotărârii nr.23/29.01.2013 a Consiliului Județean Brașov, pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr. 144/16.12.2008 privind aprobarea închirierii contractelor de închiriere și stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile ocupate de instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, în imobilul situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr. 1-3 și 300/02.11.2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 144/16.12.2008, va avea următorul cuprins:

„Se revocă Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 144/16.12.2008 privind aprobarea închirierii contractelor de închiriere și stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile ocupate de instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, în imobilul situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr. 1-3 și 300/02.11.2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 144/16.12.2008.”

Art.2. -Președintele Cj ....... “rașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

prin Direcția Investiții, Urba                      eritoriului și Direcția Economică.


AristotelContrasemnează, SECRETAR,


* ' 'Maria Dumbrăveanu