Hotărârea nr. 245/2013

Hotărârea.nr.245 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Liceul de Muzică „Tudor Ciortea” Braşov şi finanţarea cu suma de 5.000 lei pentru organizarea Festivalului de interpretare „Art Braşov Estival” care se va desfăşura în perioada 14-15 iunie 2013Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.245 din data de 23.05.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Liceul de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei pentru organizarea Festivalului de interpretare „Art Brașov Estival” care se va desfășura la Brașov în perioada 14-15 iunie

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013

Având în vedere propunerea domnului consilier județean Gabor Alexandru Adrian formulată în plenul Consiliului Județean privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Liceul de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei pentru organizarea Festivalului de interpretare „Art Brașov Estival” care se va desfășura la Brașov în perioada 14-15 iunie;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” , alin.5, lit.”a” pct.4 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Liceul de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2013, Cap. 67.02 - Cultură , Recreere și Religie pentru organizarea Festivalului de interpretare „Art Brașov Estival”, care se va desfășura la Brașov în perioada 14-15 iunie 2013.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.