Hotărârea nr. 240/2013

Hotărârea.nr.240 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Societatea Junilor Braşovecheni şi finanţarea cu suma de 6.500 lei pentru participarea Ansamblului Popular „Braşovul Vechi” al Societăţii Junilor Braşovecheni la Festivalul Internaţional de Folclor de la Rimini - Italia


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.240 din data de 23.05.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Societatea Junilor Brașovecheni și finanțarea cu suma de 6.500 lei, pentru participarea Ansamblului Popular „Brașovul Vechi” al Societății Junilor Brașovecheni la Festivalul Internațional de Folclor din Rimini - Italia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013

Având în vedere propunerea domnului consilier județean Coman Claudiu formulată în plenul Consiliului Județean privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Societatea Junilor Brașovecheni și finanțarea cu suma de 6.500 lei, pentru participarea Ansamblului Popular „Brașovul Vechi” al Societății Junilor Brașovecheni la Festivalul Internațional de Folclor din Rimini - Italia, precum și adresa Societății Junilor Brașovecheni înregistrată cu nr. 4450/14.05.2013;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” , alin.5, lit.”a” pct.4 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Societatea Junilor Brașovecheni și finanțarea cu suma de 6.500 lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2013, Cap. 67.02. - Cultură , Recreere și Religie, pentru participarea Ansamblului Popular „Brașovul Vechi” al Societății Junilor Brașovecheni la Festivalul Internațional de Folclor din Rimini - Italia.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu