Hotărârea nr. 24/2013

Hotărârea.nr.24 - privind demararea procedurilor pentru achiziţionarea serviciului de evaluare a situaţiei juridice şi a investiţiilor făcute de Consiliul Judeţean Braşov la imobilele care au fost retrocedate Bisericii Evanghelice C.A. din România – Parohia Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.24

din data de 29.01.2013

- privind demararea procedurilor pentru achiziționarea serviciului de evaluare a situației juridice și a investițiilor făcute de Consiliul Județean Brașov la imobilele care au fost retrocedate Bisericii Evanghelice C.A. din România - Parohia Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2013

Analizând propunerea domnului vicepreședinte Pascu Mihai, prin care propune aprobarea demarării procedurilor pentru achiziționarea serviciului de evaluare a situației juridice și a investițiilor făcute de Consiliul Județean Brașov la imobilele în care funcționează instituții din subordinea Consiliului Județean Brașov și care au fost retrocedate Bisericii Evanghelice C.A. din România - Parohia Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă demararea procedurilor pentru achiziționarea serviciului de


evaluare a situației juridice și a investițiilor făcute de Consiliul Județean Brașov la imobilele în care funcționează instituții din subordinea Consiliului Județean Brașov care au fost retrocedate Bisericii Evanghelice C.A. din România - Parohia Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la


îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenejarea Teritoriului


și Direcția Economică. , /

eseu


PREȘEDIM

Aristotel Carnal
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu