Hotărârea nr. 239/2013

Hotărârea.nr.239 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţiunea Transilvană pentru Literatură Română şi Cultura Poporului Român ASTRA – Despărţământul „Fraţii Popeea” şi finanţarea cu suma de 15.000 lei


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.239

din data de 23.05.2013

-privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociațiunea Transilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român ASTRA - Despărțământul „Frații Popeea” și finanțarea cu suma de 15.000 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013;

Având în vedere propunerea domnului consilier județean Coman Claudiu formulată în plenul Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociațiunea Transilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român ASTRA - Despărțământul „Frații Popeea” și finanțarea cu suma de 15.000 lei, în vederea continuării proiectului: „Brașovul sprijină integrarea europeană a Republicii Moldova”, având ca scop încheierea acordului de parteneriat între Primăria Orașului Edineț -Republica Moldova cu municipiul Săcele;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” , alin.5, lit.”a” pct.4 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociațiunea Transilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român ASTRA - Despărțământul „Frații Popeea” și finanțarea cu suma de 15.000 lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2013, Cap. 67.02 - Cultură , Recreere și Religie, în vederea continuării proiectului: „Brașovul sprijină integrarea europeană a Republicii Moldova”, având ca scop încheierea acordului de parteneriat între Primăria Orașului Edineț - Republica Moldova cu municipiul Săcele.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană, Direcția Economica și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemenează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu