Hotărârea nr. 234/2013

Hotărârea.nr.234 - privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Braşov, în calitate de Lider de Proiect şi un număr de 15 U.A.T. - uri, în vederea realizării Proiectului „Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri şi Consiliul Judeţean Braşov”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.234 din data de 23.05.2013

privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Brașov, în calitate de Lider de Proiect și un număr de 15 U.A.T. - uri, în vederea realizării Proiectului „Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri și Consiliul Județean Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013,

Analizând referatul nr.4726/20.05.2013 întocmit de Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care s-a propus aprobarea realizării Proiectului „Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri și Consiliul Județean Brașov”, cu finanțare din Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013,

Axa prioritară III “Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”,

Domeniul Major de intervenție 2 “Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”,

Operațiunea 1 “Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă încheierea unui parteneriat între Consiliul Județean Brașov, în calitate de Lider de Proiect și un număr de 15 U.A.T.-uri, în vederea realizării Proiectului „Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri și Consiliul Județean Brașov”.

Art.2 - Drepturile și obligațiile partenerilor în cadrul Parteneriatului sunt cele prevăzute în Acordul de Parteneriat, anextfla prezenta hotărâre.

ArL3 - Președintele Consiliului Județean Brașov, în calitate de reprezentant legal al Liderului de Proiect, va/asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘED Aristotel Că;


eseuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Acord de parteneriat

Art. 1 Părțile, constituite din următorii:

 • 1.  Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, jud Brașov, cod poștal 500007, codul fiscal 4384150, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1),

 • 2. Comuna Bran, cu sediul în Bran nr. 504, Jud. Brașov, cod poștal 507025, codul fiscal 4688736, având calitatea de Partener 2

 • 3.  Comuna Bunești, cu sediul în Bunești ,nr.l 19, Jud. Brașov, cod poștal 507035, codul fiscal 4801389, având calitatea de Partener 3

 • 4.  Comuna Cristian, cu sediul în Cristian, Piața Libertății nr. 1, Jud. Brașov, cod poștal 507055, codul fiscal 4728369, având calitatea de Partener 4

 • 5. Comuna Crizbav, cu sediul în Crizbav, str. Principală nr. 141, Jud. Brașov, cod poștal 507081, codul fiscal 15141180, având calitatea de Partener 5

 • 6.  Comuna Hălchiu, cu sediul în Hălchiu, Str. Feldioarei nr.l Jud. Brașov, cod poștal 507080, codul fiscal 4728318, având calitatea de Partener 6

 • 7. Comuna Hoghiz, cu sediul în Hoghiz, Str. Făgărașului nr. 161, Jud. Brașov, cod poștal 507095, codul fiscal 4646927, având calitatea de Partener 7

 • 8.  Comuna Holbav, cu sediul în Holbav, str. Principală nr. 39, Jud. Brașov, cod poștal 507272, codul fiscal 16399529, având calitatea de Partener 8

 • 9. Comuna Homorod, cu sediul în Homorod, str. Principală nr. 403, Jud. Brașov, cod poștal 507105, codul fiscal 4646943, având calitatea de Partener 9

 • 10. Comuna Moieciu, cu sediul în Moieciu str. Principală nr. 330A, Jud. Brașov, cod poștal 507130, codul fiscal 4443485, având calitatea de Partener 10

 • 11. Comuna Ormeniș, cu sediul în Ormeniș, Str. Principală nr. 291, jud. Brașov, cod poștal 507150, codul fiscal 4777230, având calitatea de Partener 11

 • 12. Comuna Tărlungeni, cu sediul în Tărlungeni, Str. Republicii nr. 158, Jud. Brașov, cod poștal 507220, codul fiscal 4777140, având calitatea de Partener 12

 • 13. Comuna Prejmer, cu sediul în Prejmer, Str. Mare nr. 565, Jud. Brașov, cod poștal 507165, codul fiscal 4688701, având calitatea de Partener 13

 • 14. Comuna Ungra, cu sediul în Ungra, Str. Principală nr. 189, Jud. Brașov, cod poștal 507240, codul fiscal 4777248, având calitatea de Partener 14

 • 15. Comuna Vama Buzăului, cu sediul în Vama Buzăului Str. Principală nr. 425, Jud. Brașov, cod poștal 507245, codul fiscal 4728300, având calitatea de Partener 15

 • 16. Comuna Vulcan, cu sediul în Vulcan, Str. Principală nr. 1, Jud. Brașov, cod poștal 507270, codul fiscal 4777167, având calitatea de Partener 16

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: “Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri și Consiliul Județean Brașov”, care este depus în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013, Axa prioritară 3 - TIC pentru sectoarele privat și public, Domeniul de intervenție 3.2 - Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice, operațiunea 3.2.1 apel 3

 • (2) Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

  Organizația

  Roluri și responsabilități

  Se vordeșcrie Activitățile și sifițp^țivițățile pe care fiecare partener trebuie să le implementezi în strânsă corelare cu informațiile furnizate în formularul cererii de finanțare

  Consiliul Județean Brașov (Lider de proiect)

  Activitatea 1. Achizițiile publice

  Activitatea 1.1 Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru servicii de audit financiar, audit tehnic si de securitatea aplicației, de informare si publicitate si pentru achiziția de echipamente si servicii de implementare a sistemului informatic integrat (inclusiv servicii de instruire) Activitatea 1.2 Derularea procedurilor de achiziție publica Activitatea 2. Management de proiect

  Activitatea 2.3. Management financiar-contabil Activitatea 3 Implementare hardware&licente Activitatea 3.1 Recepția si instalarea echipamentelor hardware necesare implementării proiectului

  Activitatea 3.2 Recepția si instalarea licențelor necesare implementării proiectului, inclusiv soluții de securitate software

  Activitatea 4 Implementare rețea LAN Activitatea 4.1. Stabilire topologie rețea

  Activitatea 4.2. Implementare si configurare rețea Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 6 Informare și publicitate

  Activitatea 7 Instruire

  Activitatea 8 Audit financiar

  Activitatea 9 Audit tehnic

  Comuna Bran

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Bunești

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Cristian

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Crizbav

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Hălchiu

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Hoghiz

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Holbav

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Homorod

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Moieciu

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Ormeniș

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Tărlungeni

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Prejmer

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Ungra

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Vama Buzăului

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Vulcan

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

 • (2) Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

  Organizația

  Contribuția

  Valoarea contribuției (în lei) precum și Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%)

  Numărul și data Hotărârii de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, semnată de ordonatorul de credite al fiecărui partener

  Consiliul Județean Brașov (Lider de proiect)

  131.417,69 lei

  2%

  HCj nr. 233 din 23 mai 2013

  HCj nr. 234 din 23 mai 2013

  Comuna Bran

  0 lei; 0%

  HCL nr. 28 din 30 mai 2013

  HCL nr. 29 din 30 mai 2013

  Comuna Bunești

  0 lei; 0%

  HCL nr. 33 din 4 iunie 2013

  HCL nr. 34 din 4 iunie 2013

  Comuna Cristian

  0 lei; 0%

  HCL nr. 18 din 31 mai 2013 HCLnr. 19 din 31 mai 2013

  Comuna Crizbav

  0 lei; 0%

  HCL nr. 24 din 3 iunie 2013

  HCL nr. 25 din 3 iunie 2013

  Comuna Hălchiu

  0 lei; 0%

  HCL nr. 33 din 30 mai 2013

  HCL nr. 34 din 30 mai 2013

  Comuna Hoghiz

  0 lei; 0%

  HCL nr. 20 din 3 iunie 2013

  HCL nr. 31 din 3 iunie 2013

  Comuna Holbav

  0 lei; 0%

  HCLnr. 14 din 27 mai 2013

  HCLnr. 15 din 27 mai 2013

  Comuna Homorod

  0 lei; 0%

  HCL nr. 22 din 3 iunie 2013 HCLnr. 23 din 3 iunie 2013

  Comuna Moieciu

  0 lei; 0%

  HCL nr. 14 din 30 mai 2013 HCLnr. 15 din 30 mai 2013

  Comuna Ormeniș

  0 lei; 0%

  HCL nr. 16 din 28 mai 2013 HCLnr. 17 din 28 mai 2013

  Comuna Tărlungeni

  0 lei; 0%

  HCL nr. 41 din 30 mai 2013

  HCL nr. 42 din 30 mai 2013

  Comuna Prejmer

  0 lei; 0%

  HCLnr. 41 din 31 mai 2013 HCLnr. 42 din 31 mai 2013

  Comuna Ungra

  0 lei; 0%

  HCL nr. 14 din 3 iunie 2013

  HCL nr. 15 din 3 iunie 2013

  Comuna Vama Buzăului

  0 lei; 0%

  HCL nr. 47 din 3 iunie 2013

  HCL nr. 48 din 3 iunie 2013

  Comuna Vulcan

  0 lei; 0%

  HCL nr. 35 din 23 mai 2013

  HCL nr. 36 din 23 mai 2013

 • (3) Plăți

Toate plățile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (partener 1) din contul deschis distinct al proiectului.

Plățile către parteneri pentru activitățile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către Liderul de proiect (partener 1).

Toate facturile vor avea înscrise următoarele informații:

 • a)       Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului;

 • b)      Linia de buget din proiect corespunzătoare activității.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 23 mai 2013 și 31 decembrie 2020. Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 decembrie 2020, dar nu mai devreme de cinci ani de la data finalizării proiectului,

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1).

Drepturile liderului de proiect

 • (1) Liderul de proiect (Partener 1) are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Obligațiile liderului de proiect

 • (2) Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (3) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, Liderul de proiect (Partener 1) va indica acest lucru când va solicita aprobarea Autorității de management / Organismului intermediar.

 • (5) Liderul de proiect se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare, prin verificarea documentațiilor de atribuire aferente.

 • (6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii.

 • (7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (8) în cazul în care unul din partenerii 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

 • (9) în cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Drepturile partenerilor 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

 • (1) Cheltuielile angajate de partenerii 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

Obligațiile partenerilor 2, 3,4, 5, 6,7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16

 • (5) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (8) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (9) în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

Art. 7 Proprietatea

 • (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea infrastructurii/aplicatiei informatice construite/ dezvoltate/ extinse și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate din finanțarea nerambursabilă.

Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional „Creșterea Competitivității Economice”, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

Art. 8

 • (1) Părțile au obligația să se asigure că nu vor desfășura activități economice în scopul obținerii de profit din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea inffastructurii/aplicatiei informatice realizate.

 • (2) Părțile au obligația să se asigure că nu vor desfășura alte activități economice în scopul obținerii de venituri din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea infrastructurii/aplicației informatice realizate, în afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terțe părți (infrastructura și echipamentele care fac obiectul proiectului finanțat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinație decât cea principală).

Art 9 Dispoziții finale

 • (1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

 • (2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • (3) Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

întocmit în 18 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, plus două exemplare (unul pentru Organismul Intermediar și unul pentru cererea de finanțare).

SemnăturiLider de    CĂNCESCU ARISTOTELZ^

proiect       Președinte Consiliul județean

(Partener 1) Brașov                     v .

Partener 2 Hermeneanu Gheorghe

Primar Comuna Bran

Partener 3 Pălășan Mircea

Primar Comuna Bunești

Partener 4 Serafim Dragoș

Primar Comuna Cristian

Partener 5 Partener 6 Partener 7 Partener 8 Partener 9 Partener 10 Partener 11 Partener 12 Partener 13 Partener 14 Partener 15 Partener 16


Gergely Janos

Primar Comuna Ormeniș


Șerban Todorică - Constantin Primar Comuna Prejmer


Stanciu Traian

Primar Comuna Ungr^J -


Chirilaș Tiberiu Nicola

Primar Comuna Vama Buzăului