Hotărârea nr. 232/2013

Hotărârea.nr.232 - privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Braşov, în calitate de Lider de Proiect şi un număr de 15 U.A.T. - uri, în vederea realizării Proiectului „Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Judeţului Braşov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov”


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.232

din data de 23.05.2013

privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Brașov, în calitate de Lider de Proiect și un număr de 15 U.A.T. - uri, în vederea realizării Proiectului „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013,

Analizând referatul nr.4725/20.05.2013 întocmit de Direcția Coordonare, integrare Europeană, prin care s-a propus aprobarea realizării Proiectului „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov”, cu finanțare din Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013,

Axa prioritară III “Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”,

Domeniul Major de intervenție 2 “Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”,

Operațiunea 1 “Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art,l - Se aprobă încheierea unui parteneriat între Consiliul Județean Brașov, în calitate de Lider de Proiect și un număr de 15 U.A.T.-uri, în vederea realizării Proiectului „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov”.

Acord de parteneriat

Art. 1 Părțile, constituite din următorii:

 • 1. Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, Jud. Brașov, cod poștal 500007, codul fiscal 4384150, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1),

 • 2. Comuna Apața, cu sediul în Apața, str. Principală nr. 57, Jud. Brașov, cod poștal 507005, codul fiscal 4777205, având calitatea de Partener 2

 • 3. Comuna Augustin, cu sediul în Augustin, Str. Lungă, Nr. 238, Jud. Brașov, cod poștal 507151, codul fiscal 17490853, având calitatea de Partener 3

 • 4.  Comuna Bod, cu sediul în Bod, Str. Scolii, nr. 139, Jud. Brașov, cod poștal 507015, codul fiscal 4777213, având calitatea de Partener 4

 • 5. Comuna Cața, cu sediul în Cața, Str. Principală nr. 223, Jud. Brașov, cod poștal 507040, codul fiscal 4801370, având calitatea de Partener 5

 • 6.  Comuna Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Octavian Goga, nr. 55, jud. Brașov, cod poștal 507065, codul fiscal 4728326, având calitatea de Partener 6

 • 7.  Comuna Fundata, cu sediul în Fundata, sat Fundata, nr. 56, Jud. Brașov, cod poștal

507070, codul fiscal 4777280, având calitatea de Partener 7

 • 8. Orașul Ghimbav, cu sediul în Ghimbav, str. Lunga, nr. 69, Jud. Brașov, cod poștal

507075, codul fiscal 4801362, având calitatea de Partener 8

 • 9. Comuna Jibert, cu sediul în Jibert Nr. 129, Jud. Brașov, cod poștal 507110, codul fiscal 4801397, având calitatea de Partener 9

 • 10. Comuna Măieruș, cu sediul în Măieruș, str. Nicolae Bălcescu nr. 2, Jud. Brașov, cod poștal 507120, codul fiscal 4777221, având calitatea de Partener 10

 • 11. Orașul Predeal, cu sediul în Predeal, bld. Mihail Săulescu nr. 127, Jud. Brașov, cod poștal 505300, codul fiscal 4580423, având calitatea de Partener 11

 • 12. Orașul Rupea, cu sediul în Rupea, str. Republicii nr. 169, Jud. Brașov, cod poștal

505500, codul fiscal 4443388, având calitatea de Partener 12

 • 13. Municipiul Săcele, cu sediul în Săcele, Piața Libertății nr. 17, Jud. Brașov, cod poștal

505600, codul fiscal 4317649, având calitatea de Partener 13

 • 14. Comuna Sânpetru, cu sediul în Sânpetru, str. Republicii nr. 665, Jud. Brașov, cod poștal 507190, codul fiscal 4777175, având calitatea de Partener 14

 • 15. Comuna Teliu, cu sediul în Teliu, str. Tudor Vladimirescu nr. 449, Jud. Brașov, cod poștal 507225, codul fiscal 4688710, având calitatea de Partener 15

 • 16. Orașul Zărnești, cu sediul în Zărnești, str. Mitropolit I. Metianu nr. 1, Jud. Brașov, cod poștal 505800, codul fiscal 4646897, având calitatea de Partener 16

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: “Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov.”, care este depus în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013, Axa prioritară 3 - TIC pentru sectoarele privat și public, Domeniul de intervenție 3.2 - Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice, operațiunea 3.2.1 apel 3

 • (2) Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

  Organizația

  Roluri și responsabilități

  Se vor descrie activitățile și subactivitățile pe care fiecare partener trebuie să le ipipl^ptepteze, în strânsă, corelare cu informațiile furnizate tnformularul cererii de finanțare

  Consiliul Județean Brașov (Lider de proiect)

  Activitatea 1. Achizițiile publice

  Activitatea 1.1 Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru servicii de audit financiar, audit tehnic si de securitatea aplicației, de informare si publicitate si pentru achiziția de echipamente si servicii de implementare a sistemului informatic integrat (inclusiv servicii de instruire)

  Activitatea 1.2 Derularea procedurilor de achiziție publica Activitatea 2. Management de proiect

  Activitatea 2.3. Management financiar-contabil

  Activitatea 3 Implementare hardware&licente

  Activitatea 3.1 Recepția si instalarea echipamentelor hardware necesare implementării proiectului

  Activitatea 3.2 Recepția si instalarea licențelor necesare implementării proiectului, inclusiv soluții de securitate software Activitatea 4 Implementare rețea LAN

  Activitatea 4.1. Stabilire topologie rețea

  Activitatea 4.2. Implementare si configurare rețea

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 6 Informare și publicitate

  Activitatea 7 Instruire

  Activitatea 8 Audit financiar

  Activitatea 9 Audit tehnic

  Comuna Apața

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Augustin

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 7 Instruire

  Comuna Bod

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Cața

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Feldioara

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Fundata

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Orașul Ghimbav

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Jibert

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Mâieruș

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Orașul Predeal

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 7 Instruire

  Orașul Rupea

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Municipiul Săcele

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 7 Instruire

  Comuna Sânpetru

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Teliu

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 7 Instruire

  Orașul Zămești

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

(2) Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Partener

Organizația

Contribuția Valoarea contribuției (în lei) precum și Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%)

Numărul și data Hotărârii de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, semnată de ordonatorul de credite al fiecărui partener

1

Consiliul Județean Brașov (Lider de proiect)

130.606,65 lei

2%

HCJ nr. 231 din 23 mai 2013 HCJ nr. 232 din 23 mai 2013

2

Comuna Apața

Olei; 0%

HCLnr. 11 din 28 mai 2013

HCLnr. 12 din 28 mai 2013

3

Comuna Augustin

0 lei; 0 %

HCL nr. 25 din 27 mai 2013

HCL nr. 26 din 29 mai 2013

4

Comuna Bod

Olei; 0%

HCL nr. 45 din 29 mai 2013

HCL nr. 46 din 29 mai 2013

5

Comuna Cața

Olei; 0%

HCL nr. 33 din 29 mai 2013 HCLnr. 34 din 29 mai 2013

6

Comuna Feldioara

Olei; 0%

HCL nr. 25 din 31 mai 2013

HCL nr. 26 din 31 mai 2013

7

Comuna Fundata

Olei; 0%

HCL nr. 10 din 4 iunie 2013

HCL nr. 11 din 4 iunie 2013

8

Oraș Ghimbav

0 lei; 0%

HCL nr. 40 din 30 mai 2013

HCL nr. 41 din 30 mai 2013

9

Comuna Jibert

Olei; 0%

HCLnr. 19 din 31 mai 2013 HCL nr. 20 din 31 mai 2013

10

Comuna Măieruș

Olei; 0%

HCLnr. 25 din 31 mai 2013

HCLnr. 26 din 31 mai 2013

11

Oraș Predeal

Olei; 0%

HCL nr. 89 din 30 mai 2013

HCL nr. 90 din 30 mai 2013

12

Oraș Rupea

Olei; 0%

HCL nr. 20 din 30 mai 2013 HCL nr. 21 din 30 mai 2013

13

Municipiul Săcele

Olei; 0%

HCL nr. 66 din 4 iunie 2013

HCL nr. 67 din 4 iunie 2013

14

Comuna Sânpetru

Olei; 0%

HCL nr. 56 din 30 mai 2013

HCL nr. 57 din 30 mai 2013

15

Comuna Teliu

0 lei; 0%

HCL nr. 32 din 29 mai 2013

HCL nr. 33 din 29 mai 2013

16

Oraș Zămești

Olei; 0%

HCL nr. 152 din 30 mai 2013

HCL nr. 153 din 30 mai 2013

 • (3) Plăți

Toate plățile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (Partener 1) din contul deschis distinct al proiectului.

Plățile către parteneri pentru activitățile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către Liderul de proiect (Partener 1).

Toate facturile vor avea înscrise următoarele informații:

 • a)       Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului;

 • b)      Linia de buget din proiect corespunzătoare activității.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 23. mai 2013 și 31 decembrie 2020. Acordul de părteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 decembrie 2020, dar numai devreme de cinci ani de la data finalizării proiectului.

Art 5. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1).

Drepturile liderului de proiect

 • (1) Liderul de proiect (Partener 1) are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Obligațiile liderului de proiect

 • (2) Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (3) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, Liderul de proiect (Partener 1) va indica acest lucru când va solicita aprobarea Autorității de management / Organismului intermediar.

 • (5) Liderul de proiect se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare, prin verificarea documentațiilor de atribuire aferente.

 • (6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii.

 • (7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (8) în cazul în care unul din partenerii 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

 • (9) în cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Drepturile partenerilor 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

 • (1) Cheltuielile angajate de partenerii 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

Obligațiile partenerilor 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

 • (5) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (8) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (9) în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

Art 7 Proprietatea

 • (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea infrastructurii/aplicatiei informatice construite/ dezvoltate/ extinse și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate din finanțarea nerambursabilă. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional „Creșterea Competitivității Economice”, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

Art 8

 • (1) Părțile au obligația să se asigure că nu vor desfășura activități economice în scopul obținerii de profit din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea infrastructurii/aplicatiei informatice realizate.

 • (2) Părțile au obligația să se asigure că nu vor desfășura alte activități economice în scopul obținerii de venituri din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea infrastructurii/aplicației informatice realizate, în afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terțe părți (infrastructura și echipamentele care fac obiectul proiectului finanțat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinație decât cea principală).

Art. 9 Dispoziții finale

 • (1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

 • (2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 18 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, plus două exemplare (unul pentru Organismul Intermediar și unul pentru cererea de finanțare).

Semnături


Lider CĂNCESCU ARISTOTE de proiect -Președinte Consiliul (Partener 1) Județean Brașov


Partener 2 Ganea Gheorghe-Dorin

Vice-Primar Comuna Apața


Partener 3 Garcea Gheorghe Mircea Sen Primar Comuna Augustin


Partener 4 Cernat Paul

Primar Comuna BodData $i locul wmnării

O


Partener 5 Vocila Gheorghe

Primar Comuna Cața


Partener 6 Taus Sorin

Primar Comuna FeldioaraData și locul semnării

29 oC. 2oi5> e>eAțo</ Data și locul semnării \2Pl05.9-oiî> țjE.ASoU'


Partener 7

Partener 8


Pâtea Marian Florin

Primar Comuna Fundata


Semnătura

'gemnării

2&nas] bkaw


Partener 9

Partener 10

Partener 11

Partener 12

Partener 13

Partener 14

Partener 15

Partener 16


Boeriu Ioan Iancu

Primar Comuna Jibert


Boricean Nistor

Primar Comuna Măieruș


Cocoș Liviu

Primar Oraș Predeal

Dumitrescu Flavius

Primar Oraș Rupea


Nistor Radu Florea

Primar Municipiul Săcele


Rusu Ion

Primar Comuna Sânpetru


Șerban Vasile

Primar Comuna Teliu


Semnătura


Data și loc* semn
2>O.O5".

______________(        - C-___________

Data și lofad 64 ș semnării


Semnătura