Hotărârea nr. 230/2013

Hotărârea.nr.230 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, domnului FILICHE GELU, pentru FILICHE ALEXANDRU MARIAN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office&iudbrasov.ro

Website: www.judbrasov.ro
CONSIL1UL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 230

din data de 23.05.2013


- privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.500 lei, domnului FILICHE GELU pentru FILICHE ALEXANDRU MARIAN , persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013;


Analizând referatul Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov înregistrat sub nr. 4736/20.05.2013 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 3.500 lei, domnului FILICHE GELU pentru FILICHE ALEXANDRU MARIAN, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 127/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și Cheltuieli al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pe anul 2013, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 154/28.04.2010 privind aprobarea analizării, verificării și a promovării propunerilor de soluționare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situație de extremă dificultate, de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158/19.02.2011 privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/9.03.2012 privind aprobarea schimbării denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”d'’ și alin.(5), lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.500 lei din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promo'                    •    -    ,, domnului FILICHE GELU pentru FILICHE

ALEXANDRU MAR                            de extremă dificultate.

Art.2. - Agenția                                   canelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice șiPromovarea Solidarii                                   a la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria DumbrăveanuSe difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex: Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov

1 ex: Colecție