Hotărârea nr. 23/2013

Hotărârea.nr.23 - privind revocarea Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr. 144/16.12.2008 privind aprobarea închirierii contractelor de închiriere și stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile ocupate de instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, în imobilul situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr. 1-3 și 300/02.11.2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 144/16.12.2008


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 23

din data de 29.01.2013

- privind revocarea Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr. 144/16.12.2008 privind aprobarea închirierii contractelor de închiriere și stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile ocupate de instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, în imobilul situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr. 1-3 și 300/02.11.2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 144/16.12.2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2013;

Analizând propunerea doamnei consilier județean Olteanu Luminița Nicoleta privind revocarea Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr. 144/16.12.2008 privind aprobarea închirierii contractelor de închiriere și stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile ocupate de instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, în imobilul situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr. 1-3 și 300/02.11.2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 144/16.12.2008,

în temeiul ari. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Cu data prezentei, se revocă Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 144/16.12.2008 privind aprobarea închirierii contractelor de închiriere și stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile ocupate de instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, în imobilul situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr. 1-3 și 300/02.11.2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 144/16.12.2008.

Art. 2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția

Economică.