Hotărârea nr. 228/2013

Hotărârea.nr.228 - privind împuternicirea executivului Consiliului Judeţean Braşov pentru încheierea contractelor de cooperare a Judeţului Braşov cu mass – media locală şi naţională


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
COnsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.228

din data de 23.05.2013

- privind împuternicirea executivului Consiliului Județean Brașov pentru încheierea contractelor de


cooperare a Județului Brașov cu mass - media locală și națională

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013

Analizând referatul nr.4639/16.05.2013 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune aprobarea împuternicirii executivului Consiliului Județean Brașov în vederea încheierii contractelor de cooperare a Județului Brașov cu mass - media locală și națională, ca urmare a lansării concursului de proiecte mass - media pe site-ul Consiliului Județean Brașov și a procedurii de selecție efectuate de către comisia de evaluare desemnată la nivelul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin. 1, 5 și 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se împuternicește executivul Consiliului Județean Brașov pentru încheierii contractelor de cooperare a Județului Brașov cu mass - media locală și națională, ca urmare a lansării concursului de proiecte mass - media pe site-ul Consiliului Județean Brașov și a procedurii de selecție efectuate de către comisia de evaluare desemnată la nivelul Consiliului Județean Brașov;

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană .

AristotelContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu