Hotărârea nr. 211/2013

Hotărârea.nr.211 - privind acordarea unui ajutor financiar, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.500 euro, doamnei MOCANU NADIA ELENA, pentru minora MOCANU DENISA MIHAELA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultateCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 211

din data de 23.05.2013

- privind acordarea unui ajutor financiar, echivalentul în lei al sumei de 2.500 euro, doamnei MOCANU NADLA ELENA pentru minora MOCANU DENISA MIHAELA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013;

Analizând referatul Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov înregistrat sub nr. 3791/19.04.2013 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, echivalentul în lei al sumei de 2.500 euro, doamnei MOCANU NADIA ELENA pentru minora MOCANU DENISA MIHAELA , persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 127/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și Cheltuieli al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pe anul 2013, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 154/28.04.2010 privind aprobarea analizării, verificării și a promovării propunerilor de soluționare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situație de extremă dificultate, de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158/19.02.2011 privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/9.03.2012 privind aprobarea schimbării denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, echivalentul în lei al sumei de 2.500 euro din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, doamnei MOCANU NADIA ELENA pentru minora MOCANU DENISA MIHAELA , persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Agenția Județeană pentru pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea ^Solidarității Sociale Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

președiwe

Aristotel CăndescuContrasemenează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

Se difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex: Agenția Județeană pentru pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov

1 ex: Colecție