Hotărârea nr. 183/2013

Hotărârea.nr.183 - modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.29/29.01.2013 privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului judeţului Braşov, înregistrat la începutul anului 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.183

din data de 23.05.2013

- modificarea Hotărîrii Consiliului Județean Brașov nr.29/29.01.2013 privind aprobarea, utilizării unor sume din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013

Analizând referatul nr.44437/13.05.2013 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care se propune modificarea Hotărîrii Consiliului Județean Brașov nr.29/29.01.2013 privind aprobarea utilizării sumei de 12.000.000 lei, din excedentul anului 2012 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent;

Având în vedere dispozițiile art58, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă modificarea Hotărîrii Consiliului Județean Brașov nr.29/29.01.2013 privind aprobarea utilizării sumei de 12.000.000 lei, din excedentul anului 2012, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu