Hotărârea nr. 180/2013

Hotărârea.nr.180 - privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. BrașovConsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.180

din data de 23.05.2013

- privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgența Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013

Analizând referatul întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgența Brașov;

Având în vedere Avizul conform al Ministerul Sănătății nr.XI/A/14071/EN/3868/l5.04.2013;

în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, titlul VII, art. 174 alin.(3) și (5), prevederile OG nr.48/2010 și HG nr.529/2010 privind descentralizarea sistemului de sănătate precum și Ordinului Ministrului Sănătății nr. 39/2008, privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, Ordinului Ministrului Sănătății nr. 914/2006 privind aprobarea normelor privind aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației de funcționare, Ordinului Ministrului Sănătății nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.                    /


PREȘContrasemnează, SECRETAR, Maria DumbrăveanuXX/pf|O^ -

)°H^n ă^^.-wr'fe " *d' ^^-Kx^?JXY»yn -WA}^


MINISTERUL SANATATII


/

ANEXA       /.

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV


ANEXAPavilion central - Calea București nr.25-27

- Secția clinica medicina interna 1

65 patur

- Secția clinica cardiologie 1

35 patur

- Secția clinica cardiologie II

35 patur

- Comp.terapie intensiva coronarieni

10 patur

- Compartiment cardiologie interventionala *

10 patur

- Secția clinica neurologie

25 patur

- Secția chirurgie generala 1

35 patur

- Secția chirurgie generala II

45 paturi

din care:

- comp.chirurgie maxilo-faciala

5 paturi

- compartiment chirurgie vasculara

10 paturi

- Secția clinica chirurgie generala III

40 paturi

din care:

- compartiment chirurgie toracica

10 paturi

- Secția clinica chirurgie plastica , microchirurgie

reconstructiva

34 paturi

- Secția neurochirurgie

30 paturi

- Secția clinica ortopedie si traumatologie

70 paturi

- Secția clinica ATI

20 paturi

- Secția gastroenterologie

30 paturi

- Secția diabet zaharat, nutriție si boli metabolice

25 paturi

- Secția hematologie

25 paturi

Pavilion Marzescu (1,5 km)- str.Cuza Vodă nr.28

- Secția medicina interna II

45 paturi

din care:

- comp.geriatrie si gerontologie

5 paturi

- Secția clinica ORL

30 paturi

- Compartiment clinic oftalmologie

15 paturi

- Compartiment nefrologie

12 paturi

- Compartiment dializă peritoneala

3 paturi

- Compartiment ATI (ORL și oftalmologie)

5 paturi

- Secția clinica oncologie medicala

50 paturi

- Camera de garda

- Centrul de hemodializa                            8 aparate

Pavilion Astra (200 m) str.Calea București nr.2

- Compartiment endocrinologie

10 paturi

- Secția reumatologie

25 paturi

- Secția recuperare, medicina fizica si balneologie I

25 paturi

- Compartiment dermatovenerologie

15 paturi


Pavilion Tractorul * (2,5 km) - str.Oltet nr.5

 • - Secția clinică medicina interna III din care:

 • - comp.alergologie si imunologie

 • - Secția clinica urologie

din care:

 • - compartiment ATI

 • - comp.transplant renal

 • - Secția recuperare, medicina fizica si balneologie II

 • - Compartiment medicina muncii

  6typaturi A

  5 paturi ;

  50 pături, A

  5 paturi

  5 paturi

  25 paturi

  6 paturi


- Unitate de Primire Urgente (UPU)- SMURD cu punct de lucru la Victoria - Cabinet medicina dentara de urgenta


 • - Spitalizare de zi hemodializa

 • - Spitalizare de zi

TOTAL              910 paturi

8 paturi

25 paturi

Nota : unitatea are aprobate 915 paturi; 5 paturi se inchid temporar


 • - Farmacii cu puncte de lucru

 • - Bloc operator I - sediul central

 • - Bloc operator II - pavilion Tractorul

 • - Săli de operații- oftalmologie, ORL

 • - Sterilizare

 • - Laborator clinic analize medicale

 • - Laborator radiologie si imagistica medicala

 • - Serviciu anatomie patologica

 • - compartiment citologie

 • - compartiment histopatologie

 • - compartiment prosectura


 • - Laborator radioterapie

 • - Laborator medicina nucleara

 • - Laborator angiografie si cardiologie interventionala*

 • - Serviciul Județean de medicina legala

 • - Compartimente explorări funcționale

 • - Compartiment endoscopie

 • - Compartiment de prevenire si control al infecțiilor nozocomiale

 • - Compartimente recuperare, medicina fizica si balneologie (baze de tratament)

 • - Cabinete planificare familiala

 • - Cabinete medicina muncii

 • - Cabinete diabet zaharat, nutriție si boli metabolice

 • - Cabinet oncologie medicala

* vor funcționa după încadrarea prin concurs a medicilor in specialitatea cardiologie cu studii complementare in cardiologie interventionala

Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitățile: Sediul - str.Calea București nr.25-27                             /.

f.. /

 • - medicina interna

-cardiologie                                                         \

 • - chirurgie plastica , microchirurgie reconstructiva

 • - ortopedie si traumatologie

 • - obstetrica-ginecologie

-ORL

 • - oftalmologie

 • - neurologie

 • - gastroenterologie

 • - chirurgie generala

 • - chirurgie orala si maxilo-faciala

 • - neurochirurgie

 • - hematologie

,        - chirurgie toracică

 • - chirurgie vasculara

Sediul - str.Oltet nr.2 (Tractorul)

 • - recuperare, medicina fizica si balneologie

 • - medicina interna

 • - urologie

 • - obstetrica-ginecologie

 • - alergologie și imunologie clinica

Sediul - str.Cuza -Vodă nr.28 (Marzescu)

 • - oftalmologie

 • - ORL

 • - medicina interna

 • - nefrologie

 • - geriatrie si gerontologie

Sediul Astra

 • - dermatovenerologie

 • - reumatologie

 • - endocrinologie

 • - recuperare, medicina fizica si balneologie

 • - pneumologie

 • - boli infectioase

Ambulatoriul pentru sportivi (Astra)

 • - Cabinete medicina sportiva

 • - Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie(baza de tratament)

 • - Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat

La nivelul spitalului funcționează Centrul județean de diabet zaharat nutriție si boli metabolice