Hotărârea nr. 18/2013

Hotărârea.nr.18 - privind stabilirea indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii echipelor Salvamont Braşov pe anul 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.18

din data de 29.01.2013

- privind stabilirea indemnizației de periculozitate pentru membrii echipelor Salvamont Brașov pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2013;

Analizând referatul nr. 470/18.01.2013 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune stabilirea indemnizației de periculozitate pentru membrii echipelor Salvamont Brașov pe anul 2013, la nivelul acordat pentru anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art.19 din H.G.R. nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, dispozițiile O.U.G. nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, dispozițiile art. 91 alin.5 lit.”a”, pct.8 din Legea nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilește cuantumul indemnizației de periculozitate pentru membrii echipelor Salvamont Brașov, pe anul 2013, la nivelul acordat pentru anul 2012, după cum urmează:

pentru intervențiile pe pârtiile de schi pentru intervenții în alte zone

pentru patrulare

30 lei/acțiune/persoană

45 lei/acțiune/persoană

35 lei/zi/persoană

Art.2. - Pe data prezentei, Hotărârea nr. 17/12.07.2012 a Consiliului Județean Brașov, privind stabilirea indemnizației de periculozitate pentru membrii echipelor Salvamont pe anul 2012, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Serviciul Public Județean Salvamont Brașov.Contrasemenază, SECRETAR Maria Dumbrăveanu