Hotărârea nr. 174/2013

Hotărârea.nr.174 – privind aprobarea acordării unui premiu în sumă de 4.000 lei elevului Vrencian Lehel

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.174

din data de 23.05.2013

- privind aprobarea acordării unui premiu în sumă de 4.000 lei elevului Vrencian Lehel

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013;

Analizând referatul nr. 4683/17.05.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune aprobarea acordării unui premiu în sumă de 4.000 lei elevului Vrencian Lehel de la Colegiul Național Aprily Lajos pentru obținerea titlului mondial la Campionatul Mondial de Șah Amatori din bugetul Consiliului Județean Brașov, pe anul 2013 -Cap.67.02, „Cultură, recreere și religie” - Lista acțiuni, poziția 15.;

Având în vedere dispozițiile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și art. 91, alin.(5), lit.”a” pct.5 și pct.6 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea unui premiu în sumă de 4.000 lei, elevului Vrencian Lehel de la Colegiul Național Aprily Lajos pentru obținerea titlului mondial la Campionatul Mondial de Șah Amatori.

Art.2. Suma de 4.000 lei, necesară acordării acestui premiu, va fi asigurată din bugetul Consiliului Județean Brașov, pe anul 2013 - Cap.67.02, „Cultură, recreere și religie” - Lista acțiuni, poziția 15.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


Se difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex: d-lui Vrencian Lehel

1 ex: Direcția Coordonare, Integrare Europeană

1 ex: Direcția Economică

1 ex: Colecție