Hotărârea nr. 170/2013

Hotărârea.nr.170 - pentru aprobarea alocării sumei de 50.000 lei, comunei Budila, pentru cofinanţarea unor proiecte


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.170

din data de 28.03.2013

pentru aprobarea alocării sumei de 50.000 lei, comunei Budila, pentru cofinanțarea unor proiecte

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013

Analizând propunerea domnului consilier județean Szakal Andras Zsolt formulată în plenul Consiliului Județean Brașov privind alocarea sumei de 50.000 lei, comunei Budila, pentru cofinanțarea unor proiecte;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „b și alin. (3), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei, comunei Budila, pentru cofinanțarea unor proiecte, în limita identificării surselor de finanțare disponibile din bugetul pe anul 2013.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.