Hotărârea nr. 169/2013

Hotărârea.nr.169 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Oraşul Zărneşti şi alocarea sumei de 12.000.000 lei în vederea realizării în comun a lucrărilor la obiectivul de investiții “Reabilitare DC 50 A Zărneşti - Plaiul Foii, km 0+000 - 12+500”


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.169

din data de 28.03.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Orașul Zămești și alocarea sumei de 12.000.000 lei în vederea realizării în comun a lucrărilor la obiectivul de investiții “Reabilitare DC 50 A Zămești - Plaiul Foii, km 0+000 - 12+500”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28.03.2013

Având în vedere propunerea domnului consilier județean Manea Ioan formulată în plenul consiliului județean Brașov prin care se solicită aprobarea asocierii Județului Brașov cu Orașul Zămești în vederea realizării în comun a lucrărilor la obiectivul de investiții “Reabilitare DC 50 A Zămești - Plaiul Foii, km 0+000 - 12+500”, și alocarea sumei de 12.000.000 lei;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”e” și alin 6 lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 35 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Orașul Zămești în vederea realizării în comun a lucrărilor la obiectivul de investiții “Reabilitare DC 50 A Zămești - Plaiul Foii, km 0+000 - 12+500” și alocarea sumei de 12.000.000 lei, în limita identificării surselor de finanțare disponibile din bugetul pe anul 2013.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri și Direcția Economică.Contrasemenază, SECRETAR Maria Dumbrăveanu