Hotărârea nr. 167/2013

Hotărârea.nr.167 - privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Braşov” domnului Sârbu Mihai


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.167

din data de 28.03.2013

- privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Brașov” domnului Sârbu Mihai

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013

Având în vedere propunerea domnului președinte Aristotel Căncescu formulată în plenul Consiliului Județean Brașov privind acordarea acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Brașov” domnului Sârbu Mihai, arhitectul șef al Județului Brașov ca o recunoaștere a meritelor deosebite în cariera sa de arhitect;

în conformitarte dispozițiile art.91 alin. (1) lit.f din Legea nr 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica;

In temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se acordă titlul de „Cetățean de onoare al Județului Brașov” domnului Sârbu Mihai ca o recunoaștere a meritelor deosebite în cariera sa de arhitect.

Art.2. Medalia și Diploma de „Cetățean de Onoare al Județului Brașov” au fost înmânate de către Președintele Consiliului Județean Brașov , în plenul ședinței de consiliu.

PREȘEB

Aristotel 0

IContrasemnează SECRETAR Maria Dumbrăveanu