Hotărârea nr. 166/2013

Hotărârea.nr.166 - privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov, domnul Aristotel Căncescu, pentru negocierea cu Primăria Municipiului Braşov a cotei de participare a judeţului Braşov la patrimoniul Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.166

din data de 28.03.2013

privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu, pentru negocierea cu Primăria Municipiului Brașov a cotei de participare a județului Brașov la patrimoniul Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 martie 2013;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 273/20.12.2012 privind constituirea Comisiei Speciale pentru negocierea cu Primăria Municipiului Brașov privind patrimoniul Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 102, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE.

Art.unic. - Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu, pentru negocierea cu Primăria Municipiului Brașov a cotei de participare a județului Brașov la patrimoniul Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red.BC/BC

Se difuzează:

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Primăria Municipiului Brașov

1 ex.- Colecție