Hotărârea nr. 157/2013

Hotărârea.nr.157 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, doamnei NOJE STELA MARCELIA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@iudbrasov.ro Website: wwN.judbrasov.ro


MW


CONS1LIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 157

din data de 28.03.2013

- privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, doamnei NOJE STELA MARCELIA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013 ;

Analizând referatul Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov înregistrat sub nr. 4/27.02.2013 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, doamnei NOJE STELA MARCELIA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 127/28.03.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și Cheltuieli al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, pe anul 2013, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 154/28.04.2010 privind aprobarea analizării, verificării și a promovării propunerilor de soluționare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situație de extremă dificultate, de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158/19.02.2011 privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/9.03.2012 privind aprobarea schimbării denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, doamnei NOJE STELA MARCELIA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.


Art.2. - Agenția Județeană pent ~          ” idicap Brașov asigură aducerea la îndeplinire a

i hotărâri.


prezentei hotărâri.


PREȘEDI


PREȘEDlfl Aristotel CăiContrasemenează, SECRETAR


Contrasemenează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


Maria DumbrăveanuRed. MM:

Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex.

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

  • - Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor

Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov 1 ex. - Colecție