Hotărârea nr. 149/2013

Hotărârea.nr.149 - privind majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 149

din data de 28.03.2013

- privind majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2013;

Analizând Referatul nr.l 110/26.02.2013 întocmit de către Direcția Economică -Compartimentul Venituri privind majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru ;

Având în vedere dispozițiile art.3 din Hotărârea Guvernului nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială și art.5, alin.(l) și alin.(2), precum și art.5Al din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local aprobată prin Legea nr.99/2004; art.l, alin.(l) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Unitatea de Asj^teftțtLMedico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.

Președinți Aristotel Ci


/

:escuContrasemenază, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Se difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex: Direcția Economică

1 ex: Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.

1 ex: Instituția Prefectului Județeului Brașov

1 ex: Colecție