Hotărârea nr. 146/2013

Hotărârea.nr.146 – aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.146

din data de 28.03.2013

- privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013;

Analizând referatul nr.2677/21.03.03.2013 întocmit de Direcția Coorodnare Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, ca urmare a transformării, în cadrul Secretariat Vicepreședinte - Direcția Economică, a unui post contractual de execuție vacant, din Consilier IA, în Consilier D; această transformare se încadrează în cifra de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov pe anul 2013, salarizarea postului de consilier debutant fiind inferioară celei pentru consilier IA;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit „a” și alin.(2) lit „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


BC/BC

Difuzare:

1 ex. -Direcția Coordonare -SRUSI

1 ex. -Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex. -Cabinet Președinte

1 ex. -Colecție


Președin Aristotel


STAT DE FUNCȚII

Aparatul de specialitate a! Consiliului Județean Brașov


pentru anul 2013I

Aprobat

In ședlnți/din data de:

A


:u HCJBVnr.:17.920

1

Președinte

S

1

6.616

2

Vicepreședinte

S

2

11.304

gg

IBM®

3

Administrator public

S

1

6.616

Total

funcții publice

143

407.872

4

Secretar

s

ii

1

6.525

5

Manaqer Public

s

principal

2

10.779

Funcții publice de conducere

17

74.935

6

Arhitect sef

s

II

1

4.766

7

Director executiv

s

II

6

27.814

8

Director exec adjunct

s

II

2

9.281

9

Sef serviciu

s

II

8

33.074

Funcții publice de execuție

123

315.633

10

Consilier

s

I

superior

72

209.532

11

Consilier

s

I

principal

21

38.996

12

Consilier

s

1

asistent

7

10.162

13

Auditor

s

1

superior

4

14.220

14

Auditor

s

1

principal

1

2.155

15

Consilier juridic

s

1

superior

9

26.152

16

Consilier juridic

s

1

principal

3

4.802

17

Referent

M

III

superior

6

9.614

Posturi in regim contractual

45

72.201

18

Sef Cabinet Președinte

s

1

3.313

19

Sef Birou

s

II

1

2.720

20

Consilier

s

IA

7

17.339

21

Consilier

s

1

1

2.286

22

Consilier

s

II

1

1.866

23

Consilier

s

D

1

750

24

Inspector de specialitate

s

IA

1

2.231

25

Inspector de specialitate

s

II

8

15.398

26

Referent

M

IA

2

2.852

27

Casier

M/G

1

1.320

28

Arhivar

M/G

1

1.097

29

Maqaziner

M/G

1

1.193

30

Șofer

1

5

6.074

31

Telefonista (munc.calif)

III

2

2.142

32

Leqator manualfmunc.calif.)

III

1

1.151

33

Funcționar

M/G

1

975

34

Inqrijitor

4

3.652

35

Paznic

4

3.540

36

Muncitor calificat

II

2

2.302

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE

189

486.689

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

192

504.609