Hotărârea nr. 145/2013

Hotărârea.nr.145 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 24/12.07.2012 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 145 din data de 28.03.2013

- pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 24/12.07.2012 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013;

Analizând referatul nr. 2609/20.03.2013 întocmit de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 24/12.07.2012, în sensul validării domnului chestor de poliție Aron Ioan ca membru de drept în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov și a unui consilier județean, ca membru desemnat de consiliul județean în cadrul aceluiași organism.

Văzând propunerea domnului consilier județean Coman Claudiu privind desemnarea doamnei consilier județean Minea Luana ca membru în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (2) și (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, coroborate cu art. 9, alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr.787/2002;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se ia act de pierderea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov de către domnii Chiriac Viorel și Oprea Alexandru Florea, care nu mai îndeplinesc funcțiile ce au determinat desemnarea lor în acest organism.

Art.2, - Se validează în calitate de membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov domnul chestor de poliție Aron Ioan - șef al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov.

Art3. - Se validează în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov

doamna consilier județean Minea Luana.

Art.4. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 24/12.07.2012 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov se modifică în mod corespunzător.

ArL5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Secretariatul Executiv al Autorității ritoriale de Ordine Publică Brașov.Contrasemnează, SECRETAR, Mari a Dumbrăveanu