Hotărârea nr. 141/2013

Hotărârea.nr.141 - privind aprobarea încheierii contractelor de cooperare între Județul Brașov și unele persoane juridice, în vederea finanțării acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, pe anul 2013

România




Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 141

din data de 28.03.2013

- privind aprobarea încheierii contractelor de cooperare între Județul Brașov și unele persoane juridice, în vederea finanțării acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013;

Analizând referatul nr. 2841/25.03.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune aprobarea încheierii contractelor de cooperare între Județul Brașov și unele persoane juridice, în vederea finanțării acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „e”, alin.(5), lit.”a”, pct. 4 și 6 și alin. (6), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea contractelor de cooperare între Județul Brașov și unele persoane juridice, în vederea finanțării acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, pe anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

Red. AM

Se difuzează la:

1 ex.-Cabinet Președinte

1 ex.-DCIE

1 ex.- DAPL

1 ex.- Direcția Economică

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție

Anexa


Pr< iștfdipte

Aristct—

' /


;ec inte tel Eăncescu i

Persoane juridice cu care se încheie contracte de cooperare pentru realizarea) acțiuni lor culturale de interes public județean cuprinse în bugetul CJBV pe anul 2013:

Inspectoratul Școlar Județean Brașov

 • -  Asociația Culturală „Libris Cultural”

 • -  Universitatea „Transilvania” Brașov

 • -  Fundația „Umana” Brașov

 • -  Fundația Culturală „Negru Vodă” Făgăraș

 • -  Asociația „15 Noiembrie 1987” Brașov

 • -  Asociația Foștilor Deținuți Politici - Brașov

 • -  Asociația Femeilor de Afaceri și a Femeilor Conducătoare de întreprinderi Brașov

 • -  Unități Școlare din sistemul de învățământ preuniversitar al județului Brașov

 • -  SC CONSILPREST SRL Brașov

 • -  Mănăstirea „Brâncoveanu Sâmbăta de Sus”

 • -  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”

 • -  Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

 • -  Asociația de Promovare și Dezvoltare a Turismului Brașov

 • -  Asociația „Valea Zimbrilor „ Vama Buzăului

 • -  Asociația Nevăzătorilor din România - filiala Brașov

 • -  Clubul Economic German

 • -  Asociația Transilvană Brașov Nord

 • -  Asociația Grid

Uniunea Studențească Maghiară din Brașov

 • -  Asociația Culturală Apâczai Csere Jânos

 • -  Asociația Filantropică Cristiana

 • -  Hospice Casa Speranței

 • -  Prima Școală Românească

 • -  Asociația „Copiii de Cristal”

 • -  Crucea Roșie Brașov

 • -  Fundația pentru copii abandonați - Ghimbav

 • -  Filarmonica Brașov

 • -  Asociația de Părinți “I. Popazu”.

 • -  Asociația Astra

 • -  Asociația Absolvenții și prietenii liceului „Dr. Ioan Meșotă”

 • -  Asociația părinților Colegiului Național de Informatică „Grigore Moisil” „PRO INFO” Brașov

 • -  Asociația de părinți „Antipa”

 • -  Societatea Junilor Brașovecheni Brașov

 • -  Parohia Ortodoxă Victoria II

 • -  Asociația OPTIM Brașov

 • -  Asociația Culturala Alexia Brașov

 • -  Asociația Delta

 • -  Asociația Consultativa a Tinerilor

 • -  Asociația Felfalusi Antal

 • -  Asociația Aviatorilor Brașoveni

 • -  Asociația de rromi Făgăraș

 • -  Asociația Enjoy

 • -  Asociația Transilvania Arte

 • - ANATOP

 • -  SC Fastpromo SRL

 • -  SC Citypress SRL

 • -  SC Nova Press SRL

 • -  Revista Română de Administrație Publică Locală

 • -  SC Inmedia SRL

 • -  SC Monitorul Express SRL

 • -  Asociația TDM 2000

 • -  SC Sustainable Development SRL

 • -  Asociația „Un pas spre viitor”

Asociația Bio România

 • -  Asociația SKV

 • -   Sindicatul liber al pensionarilor Brașov

 • -  Fundația Nowero

 • -  Asosciația pentru dezvoltarea comunității săcelene

 • -   Asociația 7 scări

 • -  Asociația turistică Ghizii Montani

 • -  Cluster ASCRET

 • -  Fundația Kronospan

 • -  Fundația Propark

 • -  Fundația „Inimă pentru inimă”

 • -  Asociația „Feuerstein deschideți mintea”

 • -  Kron Art SRL

Biserica Evanghelică CA consistoriul superior

 • -  Asociația pentru promovarea și dezvoltarea Țării Făgărașului

 • -  Asociația ""Transylvanian Bike week"

 • -  UAT Drăguș

Societatea Ziariștilor și Oamenilor de Cultură ”Cincinat Pavelescu” Brașov

Persoane juridice cu care se încheie contracte de cooperare pentru realizarea acțiunilor sportive de interes public județean cuprinse în bugetul CJBV pe anul 2013:

Clubul sportiv Joybike

 • -  CS PHOENIX Brașov

 • -  ACS a CN Aprily Lajos

 • -  Asociația Fan Dance Club

 • -  Asociația Clubul de Turism și Ecologie „Trans Mont Făgăraș”

 • -   Clubul sortiv al surzilor - Brașov

 • -  Asociația Nimbus No Limits

 • -  AS CS D Ippon N.S.Brașov

 • -  AS Olimpia Sânpetru

 • -  CSM Karate DO Făgăraș

 • -  ACS Cumpără Responsabil

CS CFR Brașov

 • -  SC Auto Blic Brașov

 • -  CS Tara Barsei 2011 Brașov

 • -  AS BC Galactica Brașov

 • - As CS SHINITAI KARATE CLUB Brașov

 • -  HCM Făgăraș

 • -  As Budo Karate Brașov

 • -  CS Torpedo Zămești

 • -  CS Blue Angel Cristian

 • -  CSM Brașov

 • -  AS Nicopole Dinamo Brașov

 • -  CSH Veraflor

 • -  CS Sah Club Brașov

 • -  As județeană de șah Brașov

 • -  HC ROM CRI Brașov

 • -  As j udeteana de fotbal Brașov

 • -  As. Club Sportiv Săcele

Vicepreședinte MIHAI PAS'